- Jestem o tym przekonana. Zadania sytuacyjne ze swojej istoty są dobrym narzędziem nie tylko weryfikacji wiedzy zdającego, lecz także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Klientom biur rachunkowych chodzi przecież o otrzymanie rzetelnej, fachowej pomocy w rozwiązaniu ich realnych problemów. Zadania sytuacyjne przygotowywane na ten egzamin będą odbiciem sytuacji, z którymi na co dzień spotykają się księgowi prowadzący księgi rachunkowe czy dokonujący rozliczeń podatkowych. Oczywiście znajomość praktyki musi mieć swoją bazę w wiedzy z zakresu teorii i prawa objętej przedmiotem egzaminu.
● Czy w związku z tym wieloletnim praktykom będzie łatwiej zdać egzamin?
- Intencją ministerstwa jest zapewnienie, aby certyfikat księgowy, który cieszy się dużym uznaniem, w szczególności uzyskany w drodze egzaminu - gdyż na ten sposób weryfikacji wiedzy resort ma największy wpływ - był kojarzony z profesjonalną usługą świadczoną przez jego posiadacza. Położenie akcentu na praktyczny wymiar egzaminu ma służyć temu celowi. Jest to również odpowiedź na oczekiwania środowiska i rynku usług księgowych. Spodziewamy się, że nowa formuła znajdzie wielu zwolenników właśnie w gronie tych pracowników księgowości, którzy w swojej wieloletniej pracy rozwiązali już niejedno zadanie sytuacyjne.
● Jednak zgodnie z obecnymi przepisami do egzaminu będzie mogła również przystąpić osoba nieposiadająca jeszcze praktyki w księgowości...
- Tę zmianę adresujemy szczególnie do absolwentów studiów o specjalności rachunkowość. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu będzie dla nich potwierdzeniem umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej na studiach wiedzy i z pewnością ułatwi niejednej osobie start w karierze zawodowej - tak aby po nabyciu odpowiedniej praktyki umożliwić ubieganie się o certyfikat księgowego.
● Po zmianach, aby zaliczyć egzamin, trzeba będzie uzyskać 60 proc. punktów z każdego z trzech bloków tematycznych, m.in. z rachunkowości. Dotychczas możliwe było zdanie egzaminu bez podchodzenia do pytań z rachunkowości. Czy ta zmiana będzie w większym stopniu gwarantowała wiedzę posiadaczy certyfikatów?
- Tak. Rzeczywiście dotychczas istniała możliwość zdania egzaminu z niewielką wiedzą praktyczną, czyli zdolnością rozwiązania zadań z zakresu rachunkowości. Chcemy więc stworzyć taki mechanizm, który będzie w możliwie przyjazny sposób potwierdzał wysokie umiejętności zdających, a równocześnie uniemożliwi przystąpienie do zawodu osobom, które się w rachunkowości nie odnajdują.
● Czy resort zamierza publikować przykładowe pytania i zdania sytuacyjne - do tej pory nie było takiej praktyki?
- Wszystko wskazuje na to, że uda się wprowadzić również to udogodnienie. Odpowiednią regulację zawiera przygotowywane rozporządzenie ministra finansów, które niebawem powinno zostać podpisane.