Obecnie ulga odsetkowa przysługuje tylko na zasadzie praw nabytych. Odsetki od kredytów mieszkaniowych mogą odliczać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt lub pożyczka mieszkaniowa. Po zmianie przepisów w zeznaniu za 2008 rok prawo do korzystania z ulgi odzyskają podatnicy, którzy zaciągnęli kredyty (pożyczki) refinansujące.

Możliwość odliczania odsetek jest uzależniona od wielu warunków. Część z nich dotyczy małżonków.

Rafał Garbarz, menedżer, doradca podatkowy w Ernst & Young, przypomina, że aby skorzystać z odliczenia, podatnik lub jego małżonek nie mógł korzystać z tzw. dużej ulgi budowlanej bądź ulgi wynikającej z gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

- Ustawodawca nie zawarł takiego ograniczenia w odniesieniu do sytuacji, gdy małżonek korzystał wcześniej z ulgi odsetkowej - podkreśla ekspert.

Oznacza to, że korzystanie z ulgi odsetkowej przed ślubem nie pozbawia możliwości odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego już wspólnie po ślubie.

Zdaniem Rafała Garbarza nie powinno być przeciwwskazań, aby małżonek skorzystał z ulgi na spłatę odsetek zapłaconych z tytułu spłaty kredytu na zakup domu, oczywiście z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy. Jednym z takich ograniczeń jest wspólny limit odliczeń dla obojga małżonków. Ekspert uważa, że jeżeli chodzi o limity odliczenia, są argumenty, aby nie stosować zmniejszeń dotyczących odsetek odliczonych przez podatnika. Wskazuje on bowiem, że ustawodawca nie zawarł wprost takiego warunku, jak to przykładowo uczynił w przypadku dużej ulgi budowlanej.