Podatnik korzystający przed ślubem z ulgi odsetkowej może odliczać odsetki od kredytu wziętego już po ślubie przez oboje małżonków. Przysługuje im jednak jeden łączny limit.
Obecnie ulga odsetkowa przysługuje tylko na zasadzie praw nabytych. Odsetki od kredytów mieszkaniowych mogą odliczać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt lub pożyczka mieszkaniowa. Po zmianie przepisów w zeznaniu za 2008 rok prawo do korzystania z ulgi odzyskają podatnicy, którzy zaciągnęli kredyty (pożyczki) refinansujące.
Możliwość odliczania odsetek jest uzależniona od wielu warunków. Część z nich dotyczy małżonków.
Rafał Garbarz, menedżer, doradca podatkowy w Ernst & Young, przypomina, że aby skorzystać z odliczenia, podatnik lub jego małżonek nie mógł korzystać z tzw. dużej ulgi budowlanej bądź ulgi wynikającej z gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.
- Ustawodawca nie zawarł takiego ograniczenia w odniesieniu do sytuacji, gdy małżonek korzystał wcześniej z ulgi odsetkowej - podkreśla ekspert.
Oznacza to, że korzystanie z ulgi odsetkowej przed ślubem nie pozbawia możliwości odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego już wspólnie po ślubie.
Zdaniem Rafała Garbarza nie powinno być przeciwwskazań, aby małżonek skorzystał z ulgi na spłatę odsetek zapłaconych z tytułu spłaty kredytu na zakup domu, oczywiście z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy. Jednym z takich ograniczeń jest wspólny limit odliczeń dla obojga małżonków. Ekspert uważa, że jeżeli chodzi o limity odliczenia, są argumenty, aby nie stosować zmniejszeń dotyczących odsetek odliczonych przez podatnika. Wskazuje on bowiem, że ustawodawca nie zawarł wprost takiego warunku, jak to przykładowo uczynił w przypadku dużej ulgi budowlanej.