ANALIZA

Urzędy skarbowe nie pozwalają podatnikom korzystać z wyższego, określonego na 2008 rok limitu dla ulgi odsetkowej, jeśli inwestycja została zakończona w 2007 roku.

- W Urzędzie Skarbowym w Tczewie poinformowano mnie, że nie mogę odliczyć odsetek od wyższej ulgi odsetkowej - w wysokości 212 870 zł - gdyż w 2007 roku oddałam dom do użytku i w 2007 roku po raz pierwszy skorzystałam z ulgi odsetkowej, stosując limit 189 tys. zł Dowiedziałam się, że do końca trwania ulgi będę mogła odliczać odsetki tylko od kwoty 189 tys. zł. Czy to słuszna interpretacja - skarży się czytelniczka w liście do redakcji GP.

Zdaniem fiskusa stosowanie określonego limitu wiąże się z zakończeniem inwestycji, a nie faktem ogłoszenia w Monitorze Polskim limitu dla ulgi odsetkowej na dany rok. Niestety eksperci podatkowi przyznają rację organom podatkowym. Taka interpretacja jest zatem poprawna.

Jak tłumaczy w rozmowie z nami Artur Kłopotowski, konsultant w Grant Thornton Frąckowiak Doradztwo Podatkowe, w przepisach ustawy o PIT przy określaniu limitu dla ulgi odsetkowej znalazło się zastrzeżenie, że w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota limitu nie może ulec zmniejszeniu. Ulga odsetkowa zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2002 r., w związku z tym pierwszym branym pod uwagę wskaźnikiem był wskaźnik z III kwartału 2001 r., który wynosił 2700 zł, co po przemnożeniu dało kwotę 189 tys. zł.

Z informacji od czytelniczki wynika, że ukończyła ona inwestycję w 2007 roku. Wobec tego należałoby zastosować wskaźnik z III kwartału 2006 r., określający limit ulgi na poziomie 178 990 zł (2557 x 70).

- Z uwagi jednak na zastrzeżenie ustawy o PIT nie można stosować niższego wskaźnika. Dlatego czytelniczkę obowiązywać będzie limit wynoszący 189 tys. zł - odpowiada Artur Kłopotowski.

Zwiększenie limitu obowiązującego na 2008 rok (3041 zł, 212 870 zł) nie spowoduje podwyższenia kwoty ulgi przysługującej czytelnikowi, z uwagi na fakt, że ustala się ją na rok zakończenia inwestycji, a on miał miejsce w 2007 roku, tłumaczy dalej ekspert.

Ulga nabyta

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone cele mieszkaniowe, mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej, mimo że została ona uchylona 1 stycznia 2007 r. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonych na finansowanie celów mieszkaniowych. Jednak odliczenie to jest limitowane, i to w sposób specyficzny. Podatnik nie może odliczyć odsetek od części kredytu przewyższającego określony na dany rok limit. W 2007 roku limit ten wynosił 189 tys. zł. W 2008 roku limit ten wynosi 212 870 zł. Odpowiedni przepis (art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do koń- ca 2006 r.) przewiduje bowiem, że w ramach tzw. ulgi odsetkowej mogą być rozliczone odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.