Każdy podatnik może wybrać do składania deklaracji VAT termin kwartalny. Przedsiębiorcy, którzy zamiast składać co miesiąc deklaracje woleliby robić to raz na kwartał, muszą złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o swojej decyzji. Czynności tej muszą dokonać najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który zamierzają po raz pierwszy złożyć deklarację kwartalną.

Warto dodać, że termin ten został od 1 stycznia 2009 r. wydłużony, gdyż wcześniej podatnicy musieli zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który chcieli po raz pierwszy złożyć deklarację kwartalną.

Przykładowo, obecnie przedsiębiorca, który chciałby od II kwartału bieżącego roku zacząć składać deklaracje w systemie kwartalnym, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania tych deklaracji najpóźniej do 25 maja 2009 r. Deklaracje kwartalne mogą też składać podatnicy rozpoczynający w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych. W tym przypadku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Ważne!

Podatnicy, którzy chcą składać deklaracje kwartalne, muszą zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który zamierzają po raz pierwszy złożyć deklarację kwartalną