ANALIZA

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian ustawy o doradztwie podatkowym. Dzięki niemu doradcy sami będą mogli decydować o tym, jaka reklama jest dopuszczalna, gdyż - jak mówi Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) - po wejściu w życie nowelizacji zastosowanie w zakresie reklamy będą miały wyłącznie zasady etyki. Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który ma uprawnienia do zmiany tych zasad, będzie więc mógł także zlikwidować zakaz reklamy.

Odniesienie do zasad

Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje, że doradca podatkowy może reklamować świadczone przez siebie usługi, jeżeli nie narusza to niezależności, godności i uczciwości zawodowej, zasad etyki zawodowej, a także tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Zniesienie zakazu reklamy doradców będzie oznaczało, że w każdej chwili zakaz będzie mógł zostać mocno ograniczony.

Zbigniew Maciej Szymik przekonuje jednak, że zniesienie ustawowego zakazu reklamy będzie oznaczać, że w tym zakresie zaczną obowiązywać zasady etyki zawodowej.

- Obecnie uchwała Zasady Etyki Doradców Podatkowych dotycząca zakazu reklamy określa, co nie jest reklamą, lecz dopuszczalną informacją. Nie ma jednak wątpliwości, że zakaz reklamy w zasadach etyki istnieje - mówi przewodniczący KRDP.

Faktycznie, art. 9 zasad etyki przewiduje, że prezentowanie informacji o doradcy podatkowym lub spółce doradztwa podatkowego, jeżeli informacja ta ma charakter wartościujący, zawiera porównania, element zachęty, nakłaniania, obiecywania lub gwarantowania skuteczności, jest zakazaną reklamą. A zatem po wejściu w życie nowelizacji, która przewiduje możliwość reklamowania usług przez doradców, w dalszym ciągu swobodna reklama usług nie będzie dopuszczalna.

Brunon Szulc, przewodniczący komisji etyki i spraw wewnątrzkorporacyjnych KRDP, zwraca uwagę, że po wejściu w życie nowelizacji samorząd będzie musiał dostosować zasady etyki do nowych przepisów.

- Trzeba będzie w zasadach określić korporacyjne warunki stosowania reklamy i jej zakres - mówi Brunon Szulc.

Zbigniew Maciej Szymik dodaje, że doprecyzowanie zasad etyki w zakresie dopuszczalnej reklamy nastąpi na III Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych, który jest zaplanowany na styczeń 2010 r. Jak tłumaczy Sławomir Zieleń, doradca podatkowy, o możliwości reklamowania będą po nowelizacji ustawy decydowały zasady etyki, a kompetencje do ich zmian posiada zjazd.