ANALIZA

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym niesie istotne zmiany dla kandydatów na doradców podatkowych, doradców podatkowych funkcjonujących na rynku oraz ich firm. Jak mówi Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dzięki niej zawód doradcy podatkowego stanie się bardziej atrakcyjny i konkurencyjny.

Nowe formy działalności

Sławomir Sadocha, doradca podatkowy i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zwraca uwagę, że przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym ma wielkie znaczenie dla usprawnienia wykonywania zawodu. Projekt umożliwia doradcom podatkowym tworzenie spółek multidyscyplinarnych z radcami prawnymi, adwokatami i biegłymi rewidentami. Zbigniew Maciej Szymik przyznaje, że obecnie doradcy podejmują współpracę z przedstawicielami tych zawodów, ale jest to współpraca niesformalizowana. Dlatego - jak dodaje Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy - wprowadzenie możliwości tworzenia takich spółek należy ocenić bardzo pozytywnie.

- Wykonywanie zawodu w spółkach komandytowo-akcyjnych jest formą tworzenia podmiotów multidyscyplinarnych - mówi Sławomir Sadocha.

Dominik Szczygieł, doradca podatkowy w MSDS Kancelaria Radców Prawnych M. Szczotka D. Szczygieł, zwraca z kolei uwagę, że multidyscyplinarność to obecnie naturalna tendencja rynkowa. Nie mniej oczekiwaną zmianą jest zniesienie restrykcyjnych i niezrozumiałych ograniczeń w zakresie prowadzenia pobocznej działalności gospodarczej przez doradców podatkowych. Projekt zakłada, że doradca może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie stoi ona w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej. Zdaniem Sławomira Sadochy, przyjęta przez Ministerstwo Finansów konstrukcja braku sprzeczności rodzaju wykonywanej działalności z zasadami etyki zawodowej jest rozwiązaniem wystarczająco zabezpieczającym interes klientów oraz powagę wykonywanego zawodu. Etyka będzie również jedynym wyznacznikiem w przypadku reklamy usług. Jak mówi Dominik Szczygieł, dotychczasowy ustawowy zakaz reklamowania usług dyskryminował doradców podatkowych wobec pokrewnych grup zawodowych, które nie podlegały takim restrykcjom. Odwołanie się w tym zakresie do ograniczeń wynikających z norm etycznych, godności, uczciwości, niezależności oraz tajemnicy zawodowej jest oczywiste i pożądane.

Zbigniew Maciej Szymik przyznaje, że po nowelizacji samorząd będzie miał większy wpływ na przepisy dotyczące reklamy w kodeksie etyki zawodowej. Nierówność w konkurencji z biurami rachunkowymi będzie mogła być zniwelowana już na Krajowym Zjeździe Doradców w 2010 roku.