Rodzic, który samotnie wychowywał studiujące dziecko do ukończenia 25 lat, ma prawo skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT, jeżeli dziecko nie uzyskało dochodów powyżej limitu.
~ Do tej pory rozliczałam się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W 2008 r. córka studentka zarobiła około 200 zł na umowę zlecenie wg PIT-11. Czy w dalszym ciągu mogę tak się rozliczać? - pyta abestia na internetowym forum gazetaprawna.pl
Preferencyjne rozliczenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, które osiągnęły już pełnoletność, obwarowane jest szczególnymi warunkami po stronie dziecka. Musi ono się uczyć, a preferencja przysługuje do ukończenia przez nie 25 lat. Ostatni warunek dotyczy wysokości dochodów, które dziecko może uzyskać w roku podatkowym. W przypadku gdy wysokość zarobków dziecka przekroczy wskazany przez ustawodawcę limit, rodzic nie będzie mógł skorzystać ze szczególnego sposobu obliczenia podatku.