W okresie letnim młodzież chętnie dorabiała do kieszonkowego. Trzeba jednak pamiętać, że dochód dziecka ma wpływ na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej oraz skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Sezon letni już się skończył, zatem warto zweryfikować, czy zarobki dzieci uzyskane w czasie wakacji będą wpływały na zastosowanie podatkowych preferencji w rozliczeniu PIT za 2009 r.

Ustawowy limit

Dzieci pełnoletnie, do ukończenia 25 lat objęte są ulgą prorodzinną, tylko jeżeli się uczą i nie zarobiły więcej niż pozwala na to ustawodawca. Limitowane są wyłącznie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych oraz na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT. Ich łączna wysokość w 2009 r. nie może przekroczyć 3089 zł. Ten sam limit ma zastosowanie do preferencyjnego rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

- Na utratę prawa do ulgi może zatem wpływać uzyskanie przez dziecko dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy o dzieło – mówi Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy. 

Nie wszystkie jednak dochody rozliczane według skali podlegają ograniczeniom. Do limitu zarobków dzieci nie jest wliczana renta rodzinna.
- Na możliwość skorzystania z ulgi nie wpływają także dochody zwolnione z PIT, czyli na przykład stypendia – mówi Marcin Sikora.

Jak wyjaśnia Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego, odwołując się do art. 30b ustawy o PIT ustawodawca ma na myśli m.in. dochody dzieci z: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach kapitałowych, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za aport (inny niż przedsiębiorstwo lub jego część).

- Tego rodzaju dochody są standardowo opodatkowane 19-proc. stawką i nie łączy się ich z dochodami z innych źródeł – mówi Tomasz Beger.
Dla określenia jednak czy rodzicowi przysługuje ulga, należy dodać do siebie zarówno dochody dziecka opodatkowane według skali jak i te wskazane powyżej. Jeśli suma przekroczy 3089 zł, to rodzic nie ma prawa skorzystać względem tego dziecka z ulgi.

- W przypadku gdy dziecko uzyskało np. dochód ze zlecenia w wysokości 3000 zł oraz ze sprzedaży akcji w kwocie 100 zł to rodzice nie mogą odliczyć ulgi – stwierdza Tomasz Beger.