Pojęcie nadpłaconego podatku, moment, w którym można uznać, że nadpłata powstaje, jak i procedura jej zwrotu jest przedmiotem szczegółowych uregulowań zawartych w Ordynacji podatkowej. Na co należy zwrócić uwagę przy określaniu nadpłaty podatku?
MIROSŁAW MICHNA
doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG