Podatnikowi, któremu z zeznania PIT za 2009 rok wyszła nadpłata podatku, urząd skarbowy wypłaci ją w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia deklaracji. Jeśli fiskus zwleka z wypłatą pieniędzy, warto dowiedzieć się, co jest przyczyną zwłoki. Jeśli to nic nie da, można złożyć skargę na bezczynność urzędu.
Urząd skarbowy na zwrot nadpłaty PIT ma trzy miesiące od momentu złożenia zeznania rocznego przez podatnika. Ostatnim dniem na zwrot nadpłat z PIT za 2009 rok był 30 lipca 2010 r. Termin ten dotyczy podatników, którzy swoje zeznanie złożyli w ostatnim przeznaczonym na to dniu, tj. 30 kwietnia 2010 r.

Powstanie nadpłaty