ZMIANA PRAWA

Przedsiębiorcy, których łączył stosunek pracy z byłym pracodawcą w poprzednim roku podatkowym, będą mogli skorzystać z opodatkowania prowadzonej działalności według 19-proc. stawki liniowej. Takie rozwiązanie przewiduje senacki projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Stan obecny

Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, wspólnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, wyjaśnia, że zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorca nie ma prawa do opodatkowania przychodów podatkiem liniowym, jeśli pochodzą one ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, które wykonywał on w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał albo wykonuje w bieżącym roku podatkowym.

W rezultacie osoba przechodząca na samozatrudnienie na przykład w maju 2005 roku dopiero w 2007 roku mogła skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym. Regulacje te miały wyeliminować nadużycia w zakresie przechodzenia na samozatrudnienie.

- W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 5b ustawy o PIT, organy podatkowe mają jednak możliwość eliminowania przypadków przejścia pracowników na samozatrudnienie w celu obejścia przepisów prawa - wskazuje Anna Łukaszewicz-Obierska.

Proponowane zmiany

Projekt senacki zakłada, że zlikwidowana zostałaby jedna z przesłanek odnosząca się do przedsiębiorców, których łączył stosunek pracy z pracodawcą w poprzednim roku podatkowym. Jak tłumaczy nasza rozmówczyni, oznacza to, że jeżeli pracownik w ciągu roku przechodzi na samozatrudnienie, podatek według skali zapłaci tylko do końca tego roku.

Proponowana zmiana jest korzystna dla podatników.

- Jednak należy podkreślić, że od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa skala podatkowa ze stawkami 18 proc. i 32 proc., co może spowodować, że pracownicy mniej chętnie niż dotychczas będą zmieniać formę swojego zatrudnienia - mówi Anna Łukaszewicz- -Obierska.

Zgodnie z projektem w dalszym ciągu będzie miało zastosowanie ograniczenie polegające na tym, że z opodatkowania 19-proc. stawką liniową nie mogą korzystać podatnicy, którzy w ramach podjętej działalności świadczyli lub świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w bieżącym roku podatkowym.

Zdaniem Marcina Rogalskiego, konsultanta w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, ustawodawca powinien uchylić także to dodatkowe ograniczenie, dopuszczając możliwość przechodzenia przez podatników na samozatrudnienie i świadczenie usług na rzecz pracodawcy w ciągu jednego roku podatkowego. Zdaniem autorów projektu utrzymanie drugiego z ograniczeń stanowi dodatkową ochronę pracowników, uniemożliwiającą pracodawcom zmuszanie ich do przechodzenia na samozatrudnienie w ciągu danego roku podatkowego.

- Skoro jednak kryteria uznawania danej działalności za działalność gospodarczą wymienione w art. 5b ustawy o PIT zostają zachowane, co przeciwdziała fikcyjnemu samozatrudnieniu, dalsze utrzymywanie tego dodatkowego ograniczenia wydaje się zbędne - twierdzi Marcin Rogalski.

PODATEK LINIOWY

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym. Są obowiązani do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku - oświadczenie składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.