W 2019 r. podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płaciło ponad 1,3 mln osób, tj. o prawie 134 tys. więcej niż rok wcześniej i 219 tys. więcej niż dwa lata wcześniej – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

W przyszłym roku popularność tej formy opodatkowania zwiększy się jeszcze bardziej za sprawą dwóch uchwalonych niedawno zmian.
W ubiegłym roku z tej formy rozliczeń mogli korzystać podatnicy, których przychody w roku poprzednim (tj. w 2018 r.) nie przekroczyły 250 tys. euro (1 069 875 zł).
Obecnie, czyli w 2020 r., limit odnoszący się do przychodów za 2019 r. wynosi również 250 tys. euro (1 093 350 zł).
Od 1 stycznia 2021 r. bardzo się to zmieni za sprawą nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustawy o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Limit przychodów 250 tys. euro wzrośnie do 2 mln euro, co oznacza, że w przyszłym roku zastosują go, ci którzy w 2020 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 030 600 zł.
DGP
Druga istotna zmiana będzie polegać na rozszerzeniu możliwości stosowania ryczałtu przez wiele branż, które dziś są wykluczone z tej formy opodatkowania (np. związane ze świadczeniem usług prawniczych, księgowych i architektów).
Liczba zainteresowanych tą formą rozliczenia może się więc jeszcze zwiększyć.

Więcej osób, wyższe przychody

Od kilku lat to ryczałt płaci ponad 1 mln podatników rocznie. W 2019 r. było to ponad 1,3 mln osób. Łącznie wykazały one prawie 77,9 mld zł przychodów, tj. o ponad 10,3 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Jeden ryczałtowiec uzyskał w 2019 r. średnio 57,8 tys. zł przychodów, podczas gdy rok wcześniej – 55,7 tys. zł, a dla porównania w 2017 r. ‒ 50 tys. i w 2016 r. – 46,4 tys. zł.

Z działalności i z najmu…

W 2019 r. niespełna połowa osób rozliczających się ryczałtem, bo 635 tys. (o 46,2 tys. więcej niż w 2018 r.), zapłaciła w ten sposób podatek od działalności gospodarczej, wykazując z tego tytułu ok. 62,7 mld zł przychodów.
Jeszcze więcej podatników – prawie 711,9 tys. – zapłaciło ryczałt od przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy i innych podobnych umów. W ten sposób wykazali oni ponad 14,9 mld zł przychodów.
Z prywatnego najmu rozliczały się w ten sposób również niektóre osoby prowadzące równolegle działalność gospodarczą. W 2019 r. takich osób było 15,4 tys.
W sumie wszyscy rozliczający się w ten sposób z najmu lub dzierżawy (prawie 727,73 tys. osób) wykazali z tego tytułu 15,2 mld zł przychodów (prawie o 2,2 mld zł więcej niż rok wcześniej).
Przypomnijmy, że 2019 r. był drugim rokiem, w którym zastosowanie miała 12,5-proc. stawka ryczałtu od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł rocznie. Z danych resortu wynika, że zastosowało ją 18,3 tys. osób (2,6 tys. więcej niż rok wcześniej) od przychodu o wartości prawie 1,6 mld zł.
Z danych ministerstwa wynika, że zwiększa się liczba umów najmu okazjonalnego, choć nadal nie cieszy się on dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie to funkcjonuje od prawie dekady i ma za zadanie chronić prawa właściciela mieszkania (np. łatwiej może pozbyć się uciążliwego lokatora). W ubiegłym roku ponad 32 tys. podatników (o prawie 11,7 tys. więcej niż w 2018 r.) zgłosiło fiskusowi zawarcie takiej umowy. Średni przychód roczny z tego tytułu przypadający na podatnika, który dokonał zgłoszenia w 2019 r., wyniósł ok. 14,5 tys. zł i był wyższy o 1770 zł w porównaniu z 2018 r.

…i ze sprzedaży rolniczej

Z ryczałtu nadal korzysta niewielu rolników sprzedających produkty wytworzone we własnym gospodarstwie domowym, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny. Przypomnijmy, że w 2019 r. całkowicie zwolniona z podatku była sprzedaż do wysokości 40 tys. zł przychodów (w 2018 r. i 2017 r. było to 20 tys. zł). Powyżej tej kwoty ryczałt wynosi 2 proc.
W ubiegłym roku rozliczyło się w ten sposób z fiskusem 120 podatników, którzy osiągnęli przychód wyłącznie z tego źródła w kwocie prawie 7,4 mln zł. Rok wcześniej było ich 94, a ich przychód wyniósł 4,6 mln zł.

Odliczenia i podatek

Z danych MF wynika, że ryczałtowcy od osiągniętego przychodu odliczyli np. składki na ubezpieczenie społeczne (2,1 mld zł), straty z lat ubiegłych (ok. 13,9 mln zł) i wydatki na cele rehabilitacyjne (niespełna 4 mln zł). Natomiast od podatku potrącili m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne (1,142 mln zł).
Ryczałt należny wykazało więc niespełna 1,1 mln podatników na kwotę prawie 3,8 mld zł.