Prowadzący firmę, który wygrywa konkurs, musi rozliczyć otrzymaną nagrodę tak jak przychody z działalności – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodzi o art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Przepis mówi, że od wygranych m.in. w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody.
O możliwość jego zastosowania spytał architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wskazał, że zwyciężył w kilku konkursach architektonicznych i otrzymał pięć nagród w kwotach od 20 tys. zł do 25 tys. zł. Zostały one przez niego opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym (a więc tak jak przychody z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).
Ostatecznie uznał jednak, że powinien zapłacić tylko 10 proc. podatku. Konkursy, w których wziął udział, miały bowiem regulamin, istniał w nich element współzawodnictwa i nie były adresowane wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą. Wskazał, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie zawiera żadnego ograniczenia, które wykluczałoby możliwość płacenia 10-proc. podatku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Wydana w sprawie podatnika interpretacja była niekorzystna. Fiskus stwierdził, że wygrane w konkursach uzyskane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, w których uczestniczy ona w ramach tej działalności, powinny być opodatkowane tak jak pozostałe przychody z firmy.
Po stronie podatnika stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że powinien on opodatkować nagrody 10-proc. podatkiem, choć brał udział w konkursach jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. – Ta okoliczność nie przesądza, że przychód z nagrody nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – stwierdził WSA.
Na potwierdzenie przywołał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania nagrody (m.in. II FSK 202/13, II FSK 2075/13, II FSK 232/13 – wszystkie z 2015 r.).
Ostatecznie architekt przegrał jednak w sądzie kasacyjnym. NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił skargę na interpretację. Podzielił zapatrywanie fiskusa, zgodnie z którym wygrane w konkursach powinny zostać opodatkowane na takich samych zasadach jak przychody z działalności gospodarczej.
Podobny wyrok zapadł w NSA 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 976/18). Pisaliśmy o tym w artykule „Wygrana mechanika nie może być opodatkowana 10-proc. ryczałtem” (DGP nr 154/2020).
Stanowisko NSA nie jest jednolite. Potwierdzają to nie tylko wspomniane już wyroki z 2015 r., lecz także tegoroczne orzeczenia. W wyroku z 3 marca 2020 r. (sygn. akt II FSK 773/18) NSA stwierdził, że jeśli przedsięwzięcie spełnia definicję konkursu, to wygrana podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na to, czy otrzymuje ją przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 1 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1996/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia