Nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł przyznawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych są zwolnione z PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Tym samym zmienił wcześniejszą interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Wystąpiła o nią spółka, która chciała zorganizować różnego rodzaju akcje promocyjne o charakterze konkursów. Ich uczestnicy (m.in. konsumenci) mieliby rywalizować pomiędzy sobą. Spółka chciała się upewnić, że nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.
Dostała jednak negatywną odpowiedź. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zwolnienie dotyczy nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno-reklamowych, polegających np. na wręczaniu drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych (np. kalendarzy, upominków i drobnych prezentów). Jeśli natomiast nagrody są wydawane w związku z konkursem, w którym uczestnicy rywalizują między sobą, to zwolnienia nie ma.
Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 3692/17) dyrektor KIS musiał przyznać spółce rację.
Podobnie NSA orzekł 14 listopada 2019 r. (sygn. akt II FSK 3900/17).
Interpretacja zmieniająca dyrektora KIS z 3 czerwca 2020 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.1081.2016.11.MZ