Do końca marca 2021 r. towary i usługi objęte mechanizmem split payment nadal będą klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008.
Reklama
To samo dotyczy sprzedaży niektórych towarów przez najmniejszych podatników korzystających ze zwolnienia od daniny. Wydłużenie stosowania starej PKWiU przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W praktyce oznacza to, że do końca marca 2021 r. podatnicy VAT będą musieli stosować przy rozliczeniach z fiskusem trzy odmienne klasyfikacje:

Reklama
1) Nomenklaturę Scaloną (CN) przy dostawach towarów;
2) PKWiU 2015 przy świadczeniu usług;
3) PKWiU 2008 przy dostawie towarów i świadczeniu usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz przy dostawie:
a) preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
b) hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli.
O problemie pisaliśmy już ponad rok temu („Stara PKWiU zniknie z podzielonej płatności”, DGP 213/2019). Resort finansów zapewniał wtedy, że do kwietnia 2020 r. znowelizuje załącznik nr 15 do ustawy o VAT tak, aby nie istniało niebezpieczeństwo rozliczania się według trzech odrębnych klasyfikacji. Tak się jednak nie stało.
Obecna treść załącznika nr 15 (czyli zakres stosowania polskiego mechanizmu podzielonej płatności) została uzgodniona z Komisją Europejską, a więc zmiany również wymagają zgody Brukseli. Okazało się też, że ewentualna nowelizacja załącznika przełożyłaby się na daleko idące zmiany przedmiotowe w załączniku i dlatego w sprawie ciągle trwają analizy oraz dialog z KE.
Z tych powodów Rada Ministrów wydłużyła już stosowanie PKWiU 2008 do końca 2020 r. w rozporządzeniu z 27 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 556). Teraz zaproponowała wydłużenie tego terminu o kolejne trzy miesiące.
Najnowszy projekt rozporządzenia nie zmienia za to daty 1 stycznia 2021 r., kiedy to w życie wejdą niektóre przepisy nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 5 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1065). Wynika z nich, że od początku przyszłego roku PKWiU 2015 stosowana będzie przy rozliczeniach PIT, CIT i zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Kłopotliwe pytania o split payment
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami od 1 stycznia 2021 r. prawdopodobnie wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT i prawa bankowego z 27 listopada 2020 r. (tzw. SLIM VAT). Jedna ze zmian pozwoli podatnikom występować o wiążące informacje stawkowe dla towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (objętych mechanizmem podzielonej płatności). Niewykluczone jednak, że po docelowym znowelizowaniu tego załącznika, które zapowiada MF, pozyskane przez podatników WIS-y wygasną z mocy prawa. Zmienią się bowiem przepisy prawa odnoszące się do towarów, których przedmiotem był WIS (art. 42h ustawy o VAT).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)