Przedsiębiorca, który zajmuje się wyłącznie składowaniem i odzyskiem odpadów, nie musi stosować oznaczeń MPP ani GTU_05 w pliku JPK_V7 – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Dodał, że również faktury wystawiane przez takiego przedsiębiorcę nie muszą zawierać oznaczenia MPP (wskazującego na mechanizm podzielonej płatności).
Pytanie zadała spółka, która dzierżawi składowisko odpadów w celu ich składowania i recyklingu. Kontrahenci dostarczają jej odpady i surowce wtórne, o których mowa w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m.in. papierowe, z tworzyw sztucznych, z gumy). Załącznik ten zawiera wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (split paymentem).
Spółka wystawia kontrahentom faktury potwierdzające wykonanie usług związanych z „usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne”.
Dzierżawca składowiska uważał, że mimo iż odpady są wymienione w załączniku nr 15, to na wystawianych fakturach nie musi dodawać oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, nawet gdy wartość faktury przekracza 15 tys. zł.
Wskazywał bowiem, że split payment dotyczy wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15, a nie są w nim wymienione usługi przetwarzania odpadów.
W konsekwencji spółka uważała także, że nie musi stosować oznaczeń MPP ani GTU_05 w pliku JPK_V7. Zgodnie z rozporządzeniem z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) oznaczenie GTU_05 dotyczy wyłącznie dostawy odpadów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał spółce rację. Potwierdził, że skoro świadczy ona usługi niewymienione w załączniku nr 15 i nie zajmuje się dostawą odpadów, to nie musi dodatkowo oznaczać wystawianych przez siebie faktur ani transakcji wykazywanych w JPK_V7.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 listopada 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP1-1.4012.601.2020.1.AKA