Chodzi choćby o sytuację, w której wykorzystuje się zdalną kontrolę nad liczeniem towaru. A ze względów bezpieczeństwa nie można zupełnie zrezygnować ze spisu z natury, gdy są one istotną pozycją. Nie przewidują tego ani dotychczasowe przepisy, ani regulacje wprowadzone tarczami antykryzysowymi. Należy też pamiętać, że o podjętych czynnościach należy poinformować biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego. Musi on bowiem mieć możliwość uczestniczenia w inwentaryzacji „znaczących składników majątku”. Takimi natomiast są często zapasy. W przypadku gdyby audytor nie wziął udziału w spisie i nie było możliwe zastosowanie alternatywnych procedur potwierdzających istnienie, kompletność i przydatność zapasów, to mamy do czynienia z ograniczeniem zakresu badania. To może zaś skutkować wydaniem opinii z zastrzeżeniem, a w skrajnych przypadkach nawet odmową jej wydania.

Błąd 1: Brak inwentaryzacji zapasów ze względu na COVID-19