statystyki

Kiedy uwzględniać umorzenie pożyczki na kontach i w sprawozdawczości [PORADNIA RACHUNKOWA]

autor: Marcin Nagórek09.11.2020, 14:20; Aktualizacja: 09.11.2020, 14:20
podatki

podatkiźródło: ShutterStock

Kiedy uwzględniać umorzenie pożyczki na kontach i w sprawozdawczości? Jak udzielić pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego? Czy odroczenie płatności wpływa na treść sprawozdania Rb-Z? Gdzie w bilansie wykazać należność z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS?

W toku kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła, że w czerwcu br. wójt umorzył pożyczkę udzieloną stowarzyszeniu, co 10 października odnotowano na kontach 250 i 962. Zdaniem RIO doszło do naruszenia zasad ewidencji i sprawozdawczości Rb-N, bo w kwartalnych sprawozdaniach saldo 250 wykazywało nadal pożyczkę. Czy słusznie, bo opóźnienie było niezależne od komórki księgowej urzędu miasta?

Jeśli chodzi o aspekt ewidencyjny, czyli podanych kont 250 i 962, to odnieść się należy do regulacji prawnych rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. W tym akcie prawnym konto 250 zostało oznaczone jako „Należności finansowe”. W opisie do tego konta postanowiono, że służy ono do ewidencji należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma ‒ ich zmniejszenie. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. Z kolei konto 962 zostało oznaczone jako „Wynik na pozostałych operacjach”. W opisie do tego konta podano zaś, że służy ono do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi. Na stronie Ma konta 962 ujmuje się zaś w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.

Bezpośrednio z opisów kont to nie wynika, ale stan zapisów ewidencyjnych powinien wiernie odzwierciedlać stan rzeczywisty w odniesieniu do danego zdarzenia prawnego, np. umorzenia pożyczki. Taki wniosek wypływa z art. 24 par. 2 w ustawy o rachunkowości, gdzie postanowiono, że: „księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty”. W konsekwencji ujęcie na koncie 250 i koncie 962 pod datą 10 października umorzenia pożyczki, do którego doszło na początku czerwca, jest naruszeniem ustawy o rachunkowości.

Wskutek powyższego doszło również do naruszenia sprawozdawczego, związanego ze sprawozdaniem Rb-N, skoro wykazywano tam saldo ww. konta 250 w niewłaściwej wysokości. Jak wynika z par. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r., Rb-N to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Z kolei z par. 10 ust. 4 i 6 tego rozporządzenia wynika, że sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają ich prawidłowość pod względem formalno-rachunkowym. Jednostki te mogą również kontrolować merytoryczną prawidłowość złożonych sprawozdań. Należy zaś przyjąć, że wykazywanie w sprawozdaniu Rb-N salda konta 250 w kwocie pożyczki za okresy sprawozdawcze występujące po umorzeniu pożyczki (za II i III kwartał) nie odzwierciedlało stanu rzeczywistego. Tym samym doszło do naruszenia zarówno zasad ewidencji księgowej, jak i zasad związanych z przygotowaniem sprawozdania Rb-N. Jednostka powinna ująć operację umorzenia pożyczki w sposób zapewniający rzeczywiste (czasowe) odzwierciedlenie tego zdarzenia w ewidencji, i w konsekwencji w sprawozdawczości.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane