Jakie dane kontrahentów wykazuje się w ewidencji VAT? Dlaczego w trakcie roku nie można zrezygnować z kasowej metody rozliczania wpłat zaliczkowych? Czy trzeba zapłacić PIT od odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy? Jaka stawka VAT na sprzęt komputerowy nabywany dla szkoły przez gminę? Czy w razie wymiany sprzedanych towarów na nowe trzeba naliczyć VAT?
Czy w ewidencji VAT trzeba wykazywać adresy nabywców towarów i usług? Czy w przypadku braku takich adresów ewidencja VAT może zostać uznana za wadliwą?
Obowiązek prowadzenia tzw. pełnej ewidencji VAT wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej. Chodzi w szczególności o dane dotyczące: