Przedsiębiorcy handlujący z podmiotami powiązanymi nie będą musieli już składać oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Dostaną też więcej czasu na przedstawienie dokumentacji, gdy zażąda jej urzędnik fiskusa. Będzie na to 14 dni, a nie jak obecnie siedem dni. Ponadto w niektórych przypadkach nie trzeba będzie już w ogóle sporządzać dokumentacji cen transferowych. Chodzi o małe pożyczki i o refaktury. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej chce też zlikwidować jeden z warunków do korygowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
O założeniach tych zmian poinformował w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Jan Sarnowski. Podkreślił, że jest to efekt prac Forum Cen Transferowych, które skupia zarówno ekspertów, jak i przedstawicieli administracji skarbowej.