Jeżeli pandemia nie skończy się do końca roku, to w 2021 r. nadal będzie można zaliczkowo rozliczać ulgi B+R i IP Box, dodatkowo odliczać darowizny (np. laptopów), a także jednorazowo amortyzować niektóre środki trwałe.
Wynika to z przyjętej wczoraj przez Sejm nowelizacji. Poprawki wydłużające czas korzystania z antycovidowych ulg w podatkach dochodowych zostały zgłoszone na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, a Sejm je zaakceptował. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ulgi B+R i IP Box

Jeżeli więc epidemia się przedłuży, to niektórzy podatnicy PIT i CIT będą mogli również w 2021 r. korzystać z ulgi na badania i rozwój B+R i IP Box już w trakcie roku, czyli płacić niższą zaliczkę na podatek (co do zasady ulgi te rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu). Takie prawo ma im przysługiwać aż do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii COVID-19.
Jeżeli w 2021 r. będzie trwała pandemia, to wierzyciele będą nadal skorzystać z ulgi na złe długi w PIT i CIT już po 30 dniach
Przypomnijmy jednak, że nie każdy wydatek kwalifikuje się do tej dodatkowej preferencji. Warunkiem korzystania z ulgi B+R już przy obliczaniu zaliczek na PIT lub CIT jest to, aby działalność badawczo-rozwojowa była ukierunkowana na „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19”.
Natomiast warunkiem korzystania w trakcie roku z ulgi IP Box jest to, aby dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej były „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19”.
O problemach z interpretowaniem tych pojęć pisaliśmy w artykule „Na malinową nalewkę i wzór dozownika do żelu” (DGP nr 79/2020).

Odliczanie darowizn

Nadal będzie można odliczać od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.
Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:
  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.
Tak jak dotychczas, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Takie same zasady będą obowiązywać przy odliczaniu darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, i schronisk dla osób bezdomnych.

Ulga na złe długi

Jeżeli w 2021 r. będzie trwała pandemia, to wierzyciele nadal będą mogli szybciej korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. Nie będą musieli czekać 90 dni, tylko – tak jak obecnie – przychód pomniejszą już po upływie 30 dni (jeżeli dłużnik będzie zwlekał z zapłatą).
Z kolei dłużnicy nie będą musieli po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (przychodu – u ryczałtowców) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID-19.
Warunkiem będzie, tak jak dotychczas, aby:
  • ich przychody w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i
  • ponieśli w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Jednorazowa amortyzacja

Nadal będzie można jednorazowo amortyzować środki trwałe nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o produkcję w szczególności: maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków dezynfekcji i higieny rąk.

Zwolnienia z podatku

Dłużej będzie też można korzystać ze zwiększonych limitów zwolnień z PIT. Do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii zwolnione z PIT będą m.in.:
  • wartości świadczeń socjalnych dla pracowników – do 2 tys. zł (a nie 1 tys. zł) rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 67),
  • dopłaty do wypoczynków dzieci i młodzieży – do 3 tys. zł (a nie 2 tys. zł) (art. 21 ust. 1 pkt 87 lit. b). 
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustaw o: PIT, CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642) – trafiła do Senatu