Posłowie zgodzili się na opodatkowanie spółek komandytowych oraz likwidację ulgi abolicyjnej. Uchwalili też przepisy o estońskim CIT i rozszerzyli prawa do ryczałtu ewidencjonowanego
Teraz obie nowelizacje podatkowych ustaw, m.in. o PIT, CIT i ryczałcie, trafią do Senatu.

Komandytowe i jawne

Ostatecznie posłowie nie przystali na propozycję odrzucenia nowelizacji zakładającej opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych oraz likwidację ulgi abolicyjnej w PIT.
Budzące najwięcej emocji zmiany dotyczące spółek komandytowych mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., ale przez cztery miesiące można będzie ich nie stosować. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach dopiero od 1 maja 2021 r., to na 30 kwietnia trzeba będzie zamknąć księgi rachunkowe w spółce.
Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada miedzy 31 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r., nie trzeba będzie zamykać ksiąg rachunkowych. Wówczas rok obrotowy zostanie wydłużony i trzeba będzie sporządzić jedno sprawozdanie – na 30 kwietnia 2021 r.
Będzie też inna możliwość – spółka sporządzi dwa sprawozdania: jedno na koniec roku obrotowego (np. 31 grudnia 2020 r., jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym) i drugie na 30 kwietnia 2021 r.
Zmiana – jak uzasadnia Ministerstwo Finansów – ma zapobiec optymalizacjom podatkowym z wykorzystaniem hybrydy spółki komandytowej i spółki z o.o. Wiceminister finansów Jan Sarnowski wielokrotnie zapewniał, że wiele firm w ogóle jej nie odczuje, bo komplementariusz odliczy zapłaconą przez spółkę daninę od swojego podatku, natomiast komandytariusz będzie miał kwotę wolną 60 tys. zł rocznie.
Posłowie zgodzili się też na opodatkowanie CIT-em spółek jawnych, jeżeli nie wskażą one, kim są ich wspólnicy oraz kto pośrednio osiąga dochody ze spółki.

Koniec abolicji

Mimo sprzeciwu opozycji uchwalono też zniesienie ulgi abolicyjnej w PIT. Podczas posiedzenia komisji finansów publicznych wiceminister Sarnowski podkreślał, że w wokół tej zmiany krąży wiele nieprawdziwych informacji. Dlatego po raz kolejny wyjaśnił, że zmiana nie dotyczy osób, które żyją i pracują za granicą, a jedynie polskich rezydentów, którzy co do zasady mieszkają w naszym kraju ponad 183 dni w roku. Ponadto nie odczują jej młodzi podatnicy (do 26. roku życia), bo co do zasady są oni zwolnieni w Polsce z opodatkowania.
Przypomnijmy, że po zniesieniu ulgi abolicyjnej nadal będzie miała zastosowanie kwota wolna od opodatkowania, tj. 8 tys. zł rocznie.

Estoński CIT

Posłowie przyjęli też drugą ustawę, która zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. To tzw. estoński CIT, który oznacza, że podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku.
W trakcie sejmowych prac posłowie postulowali, aby systemem tym objąć również spółdzielnie. Jak poinformował na posiedzeniu komisji wiceminister Sarnowski, resort finansów chce wprowadzić taką zmianę, ale za rok, czyli od 2022 r. Zapewnił, że prace w tym zakresie rozpoczną się już na początku przyszłego roku.
Ustawa przewiduje też drugie rozwiązanie – na wzór niemieckiego funduszu inwestycyjnego. Dzięki niemu podatnicy szybciej będą rozliczać w kosztach podatkowych amortyzację środków trwałych.
Podczas głosowania posłowie odrzucili natomiast wszystkie poprawki zaproponowane po drugim czytaniu.

Ryczałt i 9-proc. CIT

Posłowie przyjęli też zmiany dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2021 r. zostanie podniesiony limit przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro uprawniający do tej formy opodatkowania. Ponadto więcej przedsiębiorców z różnych branż będzie mogło stosować ryczałt, m.in.: prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, firmy zajmujące się najmem nieruchomości.
Z kolei z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrośnie limit bieżących przychodów wpływający na prawo do 9-proc. stawki CIT.

Inne zmiany

Posłowie zgodzili się też na:
  • nałożenie na podatników CIT, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej,
  • wprowadzenie nowej instytucji – tzw. spółki nieruchomościowej i objęcie jej nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie podatku u źródła. 
Etap legislacyjny
Przyjęte przez Sejm nowelizacje:
– ustawy o PIT, o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 642),
– ustawy o PIT, o CIT oraz innych ustaw (druk sejmowy 643)