Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi na badania i rozwój nie wpływa na obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytał o to podatnik, który rozliczył się z PIT za 2019 r. oraz zapłacił 4-proc. daninę solidarnościową (na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy o PIT). Dopiero po tym, jak złożył zeznanie PIT-36L oraz deklarację DSF-1, wspólnicy spółki (w tym i sam podatnik) rozliczyli ulgę na działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 26e ust. 1 ustawy o PIT, w zakresie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez spółkę w 2019 r.
Podatnik złożył więc korektę zeznania PIT-36L (wraz z załącznikiem PIT/BR), wykazując niższy dochód do opodatkowania niż pierwotnie. Wskutek korekty dochód zmalał z kwoty powyżej 1 mln zł do kwoty poniżej tego limitu. Podatnik spytał, czy odzyska również daninę solidarnościową.
Przypomniał, że w podobnej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS w interpretacji z 7 października 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.404.2019.1.KO). Wtedy jednak chodziło o dochody zwolnione z opodatkowania. Dyrektor KIS potwierdził, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT.
Inaczej jednak wypowiedział się w sprawie odliczania kosztów kwalifikowanych, uwzględnianych w uldze B+R. Stwierdził, że koszty te nie mają wpływu na podstawę obliczenia daniny solidarnościowej. Nie mieszczą się bowiem w katalogu odliczeń wymienionych w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT. Jest to katalog zamknięty. Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia ściśle określone odliczenia od dochodu i nie są one tożsame z odliczeniami przysługującymi podatnikowi w zeznaniu rocznym – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.516.2020.1.KR