Podatnik może stosować podwyższone 50 proc. koszty uzyskania przychodu, jeśli posiada obiektywne dowody potwierdzające wytworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a jego honorarium będzie wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia – wyjaśnił minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.
Na jej wydanie od prawie dwóch lat czekali przedstawiciele zawodów twórczych wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT (m.in. architektów, literatów, dziennikarzy). W tym czasie pojawiały się wątpliwości m.in. co do tego, jak rozliczyć wynagrodzenie, gdy utwór ostatecznie nie powstał (a pracodawca potrącał zaliczki według podwyższonych 50 proc. kosztów) i w jaki sposób należy dokumentować wysokość honorarium.
W pierwszej sytuacji, jak wyjaśnił minister, pracodawca nie musi korygować kwoty wpłaconych zaliczek na PIT zawierających podwyższone 50 proc. koszty, jeśli potrącając je, liczył na ukończenie utworu przez podwładnego. Nie ma też obowiązku korekty informacji PIT-11. Jeśli jednak w rocznej deklaracji PIT-4R wykazał przychody z uwzględnieniem podwyższonych kosztów, a dzieło ostatecznie nie powstało, to ma obowiązek skorygować taką deklarację. Wypłata honorarium dla twórcy może być dokumentowana w dowolnej formie uznawanej przez prawo, np. jako ewidencja powstających utworów, w której pracodawca potwierdzi przyjęcie dzieła lub w inny sposób udowodni przeniesienie praw autorskich. Dopuszczalne jest też np. składanie oświadczeń, w których określone zostanie, jaki utwór powstał, albo opisane zostaną wysokości honorarium.
Samo honorarium powinno być określone kwotowo bądź procentowo w umowie o pracę, ale każdorazowo jego wypłata musi być powiązana z konkretnym utworem wytworzonym przez pracownika – wyjaśnił minister.
Dodał też, że 50-proc. koszty mogą być stosowane do całości wynagrodzenia nauczycieli akademickich, naukowych, pracowników Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, pracowników pionów badawczych. Wynika to z przepisów szczególnych.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 15 września 2020 r. (sygn. DD3.8201.1.2018)