Jeżeli spółki osobowe zostaną objęte podatkiem od osób prawnych, to wspólnicy będą musieli znaleźć inne możliwości płacenia podatku raz, a nie dwukrotnie – uważają eksperci.
Zmian na 2021 r. ma być tak dużo, że trudno je zliczyć. Z 250 tys. euro do 2 mln euro wzrośnie limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów. Co więcej, będą go mogli płacić m.in. prawnicy, księgowi, doradcy, architekci.
CIT natomiast zapłacą spółki komandytowe, niektóre jawne oraz te, które przy likwidacji wydają majątek wspólnikom. Uszczelnienia nie ominą amortyzacji i rozliczania strat.