Komisja Europejska nadal nie zatwierdziła limitu 800 tys. euro dla ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Negatywna decyzja mogłaby oznaczać dla części przedsiębiorców konieczność zwrotu pomocy publicznej.
– Firmy czekają teraz na decyzję KE trochę jak na zbawienie, bo w razie negatywnej decyzji będą musiały oddać udzieloną im pomoc z odsetkami – tłumaczy Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i wspólnik w Thedy & Partners.
Chodzi o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane przez naczelników urzędów skarbowych, czyli rozłożenie należności na raty, odroczenie płatności lub umorzenie zaległości podatkowych.