Przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią, hotelarstwem oraz sprzedażą węgla muszą wprowadzić kasy fiskalne online już od 1 stycznia 2021 r. Kolejne branże – m.in. fryzjerzy, lekarz i prawnicy - na wymianę kas mają czas do 1 lipca 2021 r.

Kasy online różnią się od tradycyjnych tym, że zdalnie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwala to skarbówce lepiej monitorować sprzedaż.

Obowiązek wymiany starych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na nowe jest wprowadzany etapami. Od 1 stycznia 2020 r. kasy online są wymagane m.in. na stacjach benzynowych i w warsztatach samochodowych.

Następne w kolejności są: branże gastronomiczna i hotelarska oraz przedsiębiorcy handlujący węglem. W ich przypadku obowiązek posiadania kas online miał wejść w życie już 1 lipca 2020, termin ten został jednak zmieniony z uwagi na pandemię koronawirusa. Rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii określiło nowy termin na 1 stycznia 2021 r. Przepisy precyzują, że od tego dnia ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online trzeba prowadzić do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Kasy wirtualne
Przedsiębiorcy zajmujący się m.in. gastronomią, hotelarstwem i sprzedażą węgla dostali alternatywę: zamiast kasy pod postacią urządzenia mogą korzystać z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualnej). Taka kasa jest aplikacją, którą można zainstalować na smartfonie. Jej stosowanie to wybór, a nie obowiązek. Przepisy dające zielone światło do korzystania z takich kas weszły w życie 1 czerwca 2020 r., nie oznacza to jednak, że kasy wirtualne od razu zdobyły rynek – producenci aplikacji muszą spełnić określone wymogi i uzyskać certyfikację Głównego Urzędu Miar, zanim udostępnią swoje rozwiązania.

W trzecim etapie wymiany kas na nowy sposób rejestrowania transakcji będą musieli przejść salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, lekarze, dentyści, prawnicy oraz obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. Pierwotnie przepisy przewidywały termin wprowadzenia przez nich kas online na 1 stycznia 2021 r. Czas na obowiązkową wymianę kas także w tym przypadku został jednak wydłużony przez wspomniane wyżej rozporządzenie ministra finansów. Aktualny termin dla tych branż to 1 lipca 2021 r.

Pozostali przedsiębiorcy nie muszą przechodzić na nowe kasy w żadnym sztywnym terminie, ale i tak prędzej czy później nie będą mieli wyboru. Tradycyjne kasy z papierowym zapisem kopi zostały już wycofane ze sprzedaży w 2019 r. Tylko do końca 2022 r. będzie można kupić kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii. W 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online. Ze starych kas branże nieobjęte obowiązkową wymianą będą mogły korzystać do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Wprowadzenie kasy rejestrującej online wiąże się z formalnościami. Należy kupić urządzenie posiadające potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar, zawrzeć umowę z serwisantem posiadającym stosowne uprawnienia, zapewnić stałe i bezpieczne połączenie z internetem, a na koniec dokonać instalacji i fiskalizacji kasy w obecności serwistanta. Zakup nowej kasy to wydatek, który częściowo można pomniejszyć dzięki uldze podatkowej. Przepisy przewidują, że 90 proc. jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł, można odliczyć od podatku należnego VAT.