Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi niewielki hotel. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuje za pomocą dwóch kas rejestrujących – jednej z papierowym i drugiej z elektronicznym zapisem kopii. Pierwsza z nich uległa awarii. Przedsiębiorca zdecydował się wymienić ją na kasę online. Kupił taką kasę 23 lipca 2020 r. i tego samego dnia została ona mu wydana. Jej instalacji i fiskalizacji dokonano 27 lipca 2020 r. Faktura dokumentująca zakup kasy online na kwotę brutto: 2706 zł (kwota netto 2200 zł, VAT 506 zł) została wystawiona przez dostawcę i otrzymana przez nabywcę 23 lipca 2020 r. Dokument ten nie zawierał wyrazów „metoda kasowa”. Przedsiębiorca zapłacił za tę fakturę przelewem na rachunek firmowy dostawcy w mechanizmie podzielonej płatności 23 lipca 2020 r., co potwierdzają dokumenty bankowe. Nabyta kasa fiskalna służyć będzie wyłącznie do ewidencjonowania czynności opodatkowanych VAT (usług krótkotrwałego zakwaterowania oraz usług gastronomicznych). Przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT płaci na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak rozliczy on zakup kasy fiskalnej na gruncie VAT i PIT?

VAT