Ministerstwo Finansów chce ograniczyć możliwość manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.
Wynika to z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu pod pozycją UD126. Chodzi o projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który został już wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Rada ministrów chce ją przyjąć w III kwartale br. Pisaliśmy o nim w artykule „Czekają nas kolejne zmiany w podatkach dochodowych” (DGP nr 174/2020).
Wspomniana zmiana to zła wiadomość dla przedsiębiorców działających w specjalnej strefie ekonomicznej. Dziś manipulują oni stawkami amortyzacji (obniżają je i podwyższają), aby przesunąć w czasie możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu na okres przypadający po upływie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE lub po wykorzystaniu dostępnego limitu pomocy publicznej (w zależności od tego, który z tych momentów nastąpiłby wcześniej). Dzięki temu mogą płacić niższy podatek.
Legalność zastosowania takiego rozwiązania potwierdzał wielokrotnie szef Krajowej Administracji Skarbowej, wydając podatnikom opinie zabezpieczające. Wskazywał w nich, że obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez spółkę działającą w SSE nie jest unikaniem opodatkowania.
Choć bowiem głównym celem takiego działania jest korzyść podatkowa, nie jest ona sprzeczna z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej, a postępowanie podatnika nie ma sztucznego charakteru. W takim przypadku nie może więc być zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej). Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Operowanie amortyzacją jest dopuszczalne” (DGP nr 164/2020).
Do tej pory szef KAS wydał siedem opinii zabezpieczających dotyczących manipulowania stawkami amortyzacji podmiotów działających w SSE, w tym trzy najnowsze we wrześniu br.: DKP3.8011.14.2020, DKP1.8011.29.2019, DKP2. 8011.3.2020.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i innych ustaw: wpisany do wykazu prac legislacyjnych