Po raz kolejny szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że dozwolone jest obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacyjnych przez podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej.
Nie ma tu zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – uznał.
Identyczny wniosek płynie z jego wcześniejszych opinii zabezpieczających: z 7 maja 2020 r. (sygn. DKP3.8011.5.2020), z 11 grudnia 2019 r. (sygn. DKP2.8011.1.2019) i z 19 lutego 2019 r. (sygn. DKP4.8011. 7.2018). Wszystkie dotyczą niemal identycznej sytuacji.
Reklama
O najnowszą opinię wystąpiła spółka działająca w SSE i amortyzująca środki trwałe metodą liniową.
Planowała obniżyć stawkę amortyzacji do poziomu 0,1 proc. Argumentowała, że ustawodawca nie przewidział dolnego limitu, do którego można obniżyć tę stawkę (art. 16i ust. 5 ustawy o CIT). Nie wykluczała w przyszłości kolejnych zmian, czyli podwyższania i obniżana stawek, w zależności od zmieniających się warunków wykorzystywania danego środka trwałego.
Szef KAS potwierdził, że w tym przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, mimo że głównym lub jednym z ważniejszych celów planowanych przez spółkę działań będzie korzyść podatkowa.
Wynika ona z tego, że obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie funkcjonowania w SSE i ich podwyższenie po wyjściu ze strefy spowoduje zmniejszenie CIT po opuszczeniu SSE.
Jednak zdaniem szefa KAS nie będą spełnione pozostałe warunki do zastosowania klauzuli. Korzyść podatkowa nie będzie sprzeczna z przedmiotem ani celem ustawy podatkowej.
Samo działanie spółki nie będzie miało sztucznego charakteru, a jej decyzja będzie podjęta ze względów ekonomicznych. Planowana obniżka stawek amortyzacyjnych pozwoli bowiem w pełni wykorzystać limit pomocy publicznej.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 28 lipca 2020 r., sygn. DKP3.8011.11.2020