Nie trzeba potrącać podatku u źródła od składek ubezpieczeniowych wypłacanych za granicę – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dwa tygodnie temu przeciwnie orzekł WSA w Poznaniu

Korzystne dla podatników orzeczenia zapadły już wcześniej przed sądami wojewódzkimi w Warszawie (z 9 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2621/19) i Bydgoszczy (z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Bd 655/19). Pisaliśmy o nich m.in. w artykule „Składki na ubezpieczenie bez podatku u źródła” (DGP nr 27/2020).

Natomiast niekorzystny dla podatników wyrok wydał 7 sierpnia 2020 r. WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 87/20). Informowaliśmy o nim w artykule „Podatek u źródła wciąż niepewny przy usługach ubezpieczeniowych” (DGP nr 157/2020).