Wygraną rzeczową w konkursie dla przedsiębiorców należy opodatkować tak samo jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła mechanika samochodowego, który ma brać udział w konkursie zorganizowanym przez dostawcę części. Uczestnikiem będą jedynie klienci tego dostawcy. Celem jest nagrodzenie najlepszych mechaników i elektromechaników w Polsce oraz promocja dobrych praktyk. Zwycięzcy mają dostać nagrody rzeczowe.
Spór sprowadzał się do tego, czy od wygranej mechanik będzie musiał zapłacić 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Mężczyzna uważał, że tak, bo jego zdaniem, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, opodatkowaniu nim podlega wartość nagród uzyskanych w konkursach przez osoby fizyczne, w tym również prowadzące działalność gospodarczą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że wygraną w loterii promocyjnej dla prowadzących działalność gospodarczą należy zaliczyć do przychodów uzyskiwanych z niej. W konsekwencji nie można jej opodatkować 10-proc. ryczałtem. Taka forma dotyczy bowiem nagród uzyskanych przez podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
WSA w Gdańsku zgodził się jednak z podatnikiem. Uznał, że ryczałt od wygranej w konkursie może dotyczyć również osób prowadzących działalność gospodarczą. Powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2075/13). Wynika z niego, że w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie ma żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby opodatkowanie nagrody w konkursie 10-proc. ryczałtem przez osoby prowadzące działalność.
NSA wyjaśnił wtedy również, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT należy stosować (jest lex specialis) przed zasadami opodatkowania dochodów z działalności. – Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT chciał wyłączyć nagrody i wygrane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to przez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania nagrody – uznał w 2015 r. NSA. WSA z tym stanowiskiem się zgodził.
Innego zdania był jednak NSA rozpatrujący w zeszły czwartek sprawę mechanika. Nie zgodził się ani z WSA, ani z tezami swojego wyroku z 1 grudnia 2015 r. Zdaniem NSA rację w sporze ma organ podatkowy i mechanik jako przedsiębiorca będzie musiał zaliczyć ewentualną wygraną w konkursie do przychodów z działalności gospodarczej.
– Zasadniczo taka wygrana mogłaby być zaliczona do tzw. innych przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). To źródło może mieć jednak zastosowanie, jeśli nie można zaliczyć przychodu do wcześniejszych źródeł – wyjaśnił sędzia Jerzy Płusa.
Zdaniem NSA w tym przypadku nie ma z tym problemu, bo przychód z wygranej w konkursie dla przedsiębiorców należy zaliczyć do przychodów z działalności. Świadczą o tym warunki konkursu. Mogą w nim uczestniczyć jedynie klienci dostawcy części samochodowych, i to tacy, którzy mają przynajmniej jedno stanowisko do wykonywania usług mechaniki. – Są to przejawy działalności gospodarczej – wskazał sędzia Płusa. Dodał, że sąd w tej sprawie nie podziela tez wyroku NSA z 2015 r.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 976/18.