W piątek 31 lipca mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2019 r. szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.
Co do zasady roczne raporty tych osób w formie elektronicznej i w strukturze logicznej (w formacie XML) muszą być składane fiskusowi przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego tj. do końca kwietnia. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie terminy sprawozdawcze zostały przesunięte rozporządzeniem ministra finansów (Dz.U. z 2020 r. poz. 570).
Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe mają więc w tym roku czas na złożenie szefowi KAS sprawozdań do końca lipca br. Możliwości są dwie: można skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe Ministerstwa Finansów lub z własnych systemów finansowo księgowych, wykorzystując udostępniony przez resort interfejs programistyczny (patrz podatki.gov.pl).
Przypomnijmy też, że 1 stycznia 2020 r. również podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego muszą wysyłać swoje sprawozdania do szefa KAS, a nie jak wcześniej do urzędu skarbowego. Przykładem takich jednostek są fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej.
W przypadku podatników CIT obowiązuje jednak inny termin przekazania, bo 10 dni od zatwierdzenia sprowadzania finansowego. W tym roku, zgodnie z rozporządzeniem, sprawozdanie za 2019 r. trzeba zatwierdzić do końca września.
Z kolei podatnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS w ogóle nie przekazują sprawozdań finansowych fiskusowi. Składają je tylko do rejestru sądowego (w ciągu 15 dni od zatwierdzenia). Natomiast KRS sam przekazuje je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (czyli w konsekwencji do szefa KAS). Dotyczy to wszystkich spółek wpisanych do KRS, czyli akcyjnych, z o.o., komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych i partnerskich (o ile prowadzą księgi rachunkowe).
Natomiast w przypadku spółek cywilnych w ogóle nie ma obowiązku składania sprawozdania ani do KRS (bo nie są tam wpisane), ani do szefa KAS (bo taki obowiązek nie wynika z przepisów). Dotyczy to zarówno samej spółki cywilnej, jak i jej wspólników. Ministerstwo potwierdziło to na swojej stronie internetowej (podatki.gov.pl).
Resort wyjaśnił również, że aby skutecznie wysłać e-sprawozdanie finansowe, nie trzeba zgłosić najpierw szefowi KAS podpisu kwalifikowanego. Ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) nie przewiduje takiego obowiązku.