Przedsiębiorca nie skoryguje paragonu, jeżeli błąd w dokumentowaniu transakcji dotyczył numeru identyfikacji podatkowej nabywcy ‒ stwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę paliwową, która część swojej sprzedaży realizowała w ramach tzw. programu flotowego. Kontrahenci otrzymywali specjalne karty, które udostępniali swoim pracownikom. Formalnie nabywcą był zawsze pracodawca osoby tankującej paliwa, a nie kierowca pojazdu.
Kierowca otrzymywał wyłącznie pokwitowanie zawierające: nazwę nabywcy, ilość i wartość towaru oraz datę i godzinę transakcji. Z kasy fiskalnej drukowany był też paragon fiskalny, który nie był jednak wydawany tankującemu.
Reklama

W razie pomyłki

Spółka nie wykluczała, że może dojść do pomyłki, czy to ze strony kierowcy (np. poda błędnie numer dystrybutora, z którego tankował), czy to ze strony pracownika stacji paliw. Brała też pod uwagę możliwość błędu co do NIP nabywcy, jak i to, że w ogóle może zostać on pominięty na paragonie.

Reklama
Uważała jednak, że byłyby to oczywiste pomyłki, które można skorygować w trybie określonym w par. 3 ust. 4‒5 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816). Sądziła więc, że wystarczy ująć w odrębnej ewidencji błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość brutto i wysokość podatku należnego), podać krótki opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączyć oryginał paragonu potwierdzającego transakcję, przy której doszło do błędu.
Następnie wystarczyłoby zewidencjonować transakcję na kasie rejestrującej już z prawidłowym NIP i wystawić na rzecz przedsiębiorcy korektę faktury bądź całkiem nowy dokument – uważała.

Korekta niemożliwa

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że ewidencja, o której mowa w rozporządzeniu MF, dotyczy wyłącznie oczywistych pomyłek odnoszących się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Taką oczywistą pomyłką nie jest natomiast błędny NIP bądź jego brak na paragonie.
Dyrektor KIS zwrócił ponadto uwagę, że skoro nabywcą paliwa nie jest kierowca, a przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, to spółka w ogóle nie ma obowiązku ewidencjonować takiej sprzedaży w kasie rejestrującej, tylko od razu powinna wystawić fakturę.
To kolejna już interpretacja, w której dyrektor KIS wyjaśnił, że korekta jest wykluczona, gdy na paragonie w ogóle nie podano NIP nabywcy albo podano numer błędny bądź cudzy (innego podatnika). Wcześniej stwierdził tak 20 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR).
Nabywca może natomiast wystawić notę korygującą do faktury (także uproszczonej, a więc paragonu z NIP do kwoty 450 zł), jeśli pomyłka była oczywista, np. przestawiono kolejność cyfr. Pisaliśmy o tym w artykule „Błędny NIP na paragonie to duży kłopot dla sprzedawcy” (DGP nr 5/2020).
Nie każda pomyłka jest oczywista i da się ją skorygować za pomocą odrębnej ewidencji
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.271.2020.4.AZ.