Złożone po 31 grudnia 2019 r. zawiadomienia o przelewie na konto spoza białej listy są skuteczne, mimo że nowelizacja, która doprecyzowała przepisy w tym zakresie, weszła w życie dopiero 1 lipca – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Chodzi o nowelizację z 5 czerwca br. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065). Potwierdziła ona to, co resort finansów twierdził od początku obowiązywania wykazu podatników VAT, zwanego białą listą – że wystarczy raz złożyć zgłoszenie o przelewie na rachunek spoza białej listy, by zachować prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
Przed 1 lipca br. ta korzystna wykładnia nie wynikała wprost z przepisów. Najpierw Ministerstwo Finansów zaprezentowało ją w odpowiedzi na pytanie DGP, o czym poinformowaliśmy w artykule „Biała lista. Nie trzeba będzie mnożyć zawiadomień” (DGP nr 230/2019).
Potem tę korzystną wykładnię minister finansów powtórzył w objaśnieniach podatkowych z 20 grudnia 2019 r. dotyczących wykazu podatników VAT (w pkt 7.3.).
Ostatecznie zostało to doprecyzowane wprost w przepisach. Zgodnie z nowym, obowiązującym od 1 lipca br. brzmieniem art. 117ba par. 3 pkt 2 ordynacji podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, jeśli „przy pierwszej zapłacie” należności przelewem na rachunek spoza białej listy zawiadomi o tym w ciągu siedmiu dni (wcześniej były na to tylko trzy dni) właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.
Podatnicy nabrali w związku z tym wątpliwości, jak rozumieć warunek złożenia zawiadomienia „przy pierwszej zapłacie na rachunek” – czy od 1 stycznia 2020 r., czy po 30 czerwca 2020 r. Wątpliwości mieli również eksperci, o czym pisaliśmy w artykule „Czas na zawiadomienie o przelewie na konto spoza białej listy: trzy warianty” – DGP nr 114/2020.
W odpowiedzi na nasze pytania MF zajęło stanowisko korzystniejsze dla podatników.
Wskazało na przepis przejściowy, tj. art. 10 ust. 3 nowelizacji z 5 czerwca. Wynika z niego, że art. 117ba par. 3 pkt 3 ordynacji w nowym brzmieniu ma zastosowanie do zapłaty należności od 1 stycznia 2020 r., przy czym warunek przekazania informacji, o którym mowa w art. 117ba par. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od 1 lipca 2020 r.
Zdaniem MF na mocy tego przejściowego przepisu „zawiadomienia złożone zgodnie z dotychczasowymi przepisami uznaje się za skuteczne, co oznacza, że pierwsza zapłata na rachunek jest liczona od 1 stycznia 2020 r.”.
Tym samym raz złożone zawiadomienie pod rządami ustawy wyczerpuje przesłanki do uwolnienia od negatywnych skutków podatkowych – podsumowało MF.