Świadczone za pomocą platformy internetowej usługi zarządzania funduszami specjalnymi i innymi są opodatkowane VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Reklama
Orzeczenie dotyczyło brytyjskiej spółki, i choć Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, to do końca 2020 r. jest związana stanowiskiem prezentowanym przez sędziów TSUE.
Wyrok ma też znaczenie dla pozostałych 27 państw UE, w tym Polski, bo przepisy o VAT są ujednolicone na poziomie unijnym.
Chodziło o spółkę zajmującą się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, która nawiązała w tym celu współpracę z powiązaną spółką amerykańską. Spółka z USA prowadziła platformę informatyczną Alladin, dzięki której inwestorzy mogli poznać wyniki analiz rynkowych i monitorowania ryzyka, uzyskać wsparcie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych itp.

Reklama
Spółka brytyjska korzystała z Alladina zarówno do zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i innymi funduszami. Sądziła, że przysługuje jej zwolnienie na podstawie art. 135 ust. 1 lit. g unijnej dyrektywy VAT. Wprawdzie przepis ten mówi wyłącznie o usługach zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi (określonymi przez państwa członkowskie), ale spółka uważała, że będzie mogła wyodrębnić wartość usług zwolnionych z VAT w całkowitej kwocie wynagrodzenia za zarządzanie funduszami i w tym zakresie skorzysta z preferencji.
Nie zgodził się na to brytyjski fiskus. Stwierdził, że wszystkie usługi świadczone za pośrednictwem platformy powinny być opodatkowane.
Gdy spór trafił na wokandę sądu drugiej instancji, ten zawiesił postępowanie i skierował do TSUE pytanie prejudycjalne. Spytał, czy jedno świadczenie usług zarządzania, realizowane poprzez platformę informatyczną, może być w całości zwolnione z podatku, gdy dotyczy zarządzania zarówno specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i innymi funduszami. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy wynagrodzenie z tytułu takiego jednego świadczenia należy rozdzielić, tak aby jego część była zwolniona z podatku, a część była opodatkowana.
W odpowiedzi TSUE wyjaśnił, że jeśli usługi świadczone za pomocą platformy internetowej dotyczą zarządzania zarówno specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i innymi funduszami, to nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.
Trybunał odwołał się tu do swoich dwóch wcześniejszych wyroków, potwierdzających już taką wykładnię (wyrok z 4 maja 2006 r., sygn. akt C-169/04 i wyrok z 7 marca 2013 r., sygn. akt C-275/11).
TSUE orzekł także, że wynagrodzenia za usługi platformy Alladin nie można dzielić. Gdyby przyznać rację spółce, to mogłaby korzystać ze zwolnienia dla całej swojej działalności, w tym zarządzania funduszami innymi niż specjalne fundusze inwestycyjne – stwierdził unijny trybunał.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 2 lipca 2020 r., sygn. C-231/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia