Producenci i importerzy płynu do papierosów elektronicznych oraz tytoniowych wyrobów nowatorskich nie zapłacą podatku do końca września br. ‒ wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia ministra finansów.
Resort tłumaczy tę preferencję skutkami ciągle trwającej pandemii koronawirusa, która spowodowała m.in. trudności z założeniem składu podatkowego.
Przedsiębiorcy już wcześniej występowali do wicepremier Jadwigi Emilewicz o rezygnację z poboru akcyzy i to aż do końca 2021 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało się jednak na trzymiesięczne zawieszenie poboru podatku. Dzięki temu ‒ jak uzasadnia ‒ przedsiębiorcy nie staną się beneficjentami pomocy publicznej i nie trzeba będzie opracowywać programu pomocowego, który określałby jej przeznaczenie i warunki dopuszczalności.
‒ To precedensowa sytuacja w akcyzie, która nigdy nie miała miejsca – komentuje Szymon Parulski, doradca podatkowy w kancelarii Parulski i Wspólnicy. Dodaje jednak, że i czasy są precedensowe. ‒ Szkoda tylko, że zaniechanie dotyczy trzech, a nie sześciu miesięcy – mówi. Wtedy, jego zdaniem, byłby czas nie tylko na znaki akcyzy, lecz także bardzo potrzebne urealnienie stawek podatku.
Przypomnijmy, że zarówno płyn do papierosów elektronicznych, jak i wyroby nowatorskie (np. podgrzewany tytoń) zostały objęte akcyzą na mocy nowelizacji z 12 grudnia 2017 r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137). Jednak do końca czerwca 2020 r. fiskus nie pobiera tej daniny (obowiązuje stawka zerowa).
Od lipca br. podatek miał być pobierany według stawki 0,55 zł za każdy mililitr płynu do e-papierosów, a w przypadku wyrobów nowatorskich: 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
W najnowszym rozporządzeniu minister ma jednak zaniechać poboru tego podatku aż do końca września.
Będzie to już kolejna preferencja dla producentów i importerów płynu do e-papierosów oraz tytoniowych wyrobów nowatorskich. Zgodnie z innym, obowiązującym już rozporządzeniem z 22 czerwca br. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1092) do końca kwietnia 2021 r. nie trzeba będzie nanosić na nie banderoli legalizacyjnych, a do końca 2020 r. ‒ banderoli podatkowych. Legalizacyjne znaki akcyzy muszą widnieć na produktach oferowanych do sprzedaży, a znaki podatkowe nanoszone są na wyroby przez podmioty prowadzące składy podatkowe, importerów i producentów.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich ‒ w uzgodnieniach międzyresortowych