Egzaminy ustne dla kandydatów zostaną wznowione w lipcu, a pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią egzamin pisemny odbędzie się we wrześniu – poinformowała państwowa komisja egzaminacyjna.
Decyzja o przystąpieniu do egzaminów ustnych należy do kandydatów. – Na razie zgłosiło się tylko 12 osób – mówi prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.
Można też zgłaszać się do części pisemnej, zaplanowanej na wrzesień. Mogą do niej przystąpić osoby, którym wyznaczono termin części pisemnej w maju br. (a następnie odwołano ze względu na epidemię), a wyrażą teraz chęć przystąpienia do tej części egzaminu do 3 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu). Kto miał zdawać część pisemną w maju, a nie chce przystępować do niej we wrześniu, może zgłosić się na kolejny, wyznaczony przez komisję termin.

Zawieszone terminy

Natomiast kto nie przystąpił do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu i komu roczny termin na podejście do tej części upłynął również w marcu br., ma prawo jednorazowo przystąpić do niej w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Tak wynika z tarczy antykryzysowej 2.0, która zawiesiła część terminów związanych z egzaminami (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).
Kandydaci, którzy chcieliby to zrobić już teraz (nie czekając na koniec epidemii), powinni złożyć wniosek do sekretarza komisji.
– Jeżeli kandydat złoży wniosek i sekretarz wyznaczy mu termin, to będzie to oznaczało, że wykorzystał prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu – wyjaśnia prof. Glumińska-Pawlic.
Tarcza zawiesiła też termin dla kandydatów, którzy planowali przystąpić do części ustnej później niż w marcu. Od 1 kwietnia br. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie biegnie bowiem termin na przystąpienie do części ustnej. Zasadniczo kandydaci mają na to rok.
Jeśli ktoś chciałby przystąpić do egzaminu ustnego w lipcu lub w kolejnych miesiącach, również musi złożyć wniosek do sekretarza komisji. – Złożenie takiego wniosku będzie równoznaczne z odwieszeniem biegu rocznego terminu. Za datę odwieszenia biegu uznamy datę wpływu wniosku do Ministerstwa Finansów – tłumaczy Jadwiga Glumińska-Pawlic. Dodaje, że wnioski trzeba składać do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu. Najbliższy termin wypada więc 15 lipca.
Ci, którzy mają obawy, mogą poczekać. Obowiązuje ich art. 31l specustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). – To oznacza, że roczny termin na przystąpienie do części ustnej egzaminu jest nadal zawieszony do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 – informuje prof. Glumińska-Pawlic.

Nowe wymogi

Komisja przygotowała wspólnie z MF, na podstawie zaleceń głównego inspektora sanitarnego, zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminów. Do części pisemnej zostanie skierowana o połowę mniejsza liczba zdających niż przed pandemią.
Osoby przystępujące do części ustnej egzaminu będą zapraszane na konkretną godzinę, co 45 minut. W salach egzaminacyjnych będą zachowane dwumetrowe odstępy pomiędzy miejscami siedzącymi. Podczas części ustnej kandydaci będą używali przyłbic. MF ma też zadbać o maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące.