Od 1 lipca br. więcej podatników będzie mogło skorzystać z procedury uproszczonej i będzie przy tym mniej formalności. Niestety część zmian wejdzie w życie później, niż było to zaplanowane.
Podatnik dokonujący importu towarów w zwykłej procedurze VAT musi się liczyć z koniecznością przejściowego finansowania kwoty podatku należnego nawet wówczas, gdy cała ta kwota stanowi VAT naliczony podlegający rozliczeniu. Importer jest bowiem co do zasady zobowiązany w terminie 10 dni – licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych – do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Innymi słowy, musi on odprowadzić fiskusowi kwotę podatku, by dopiero później odzyskać ją w ramach rozliczenia lub wniosku o zwrot nadwyżki. Tak jednak jest wyłącznie wówczas, jeżeli podatnik nie stosuje szczególnej procedury opodatkowania importu towarów.

Tylko dla wybranych