Na ostatniej prostej Parlament wprowadził zwolnienie do końca 2020 r. z podatku od przychodów z budynków. Nowy JPK_V7 zacznie obowiązywać dopiero od października br.
Nie zmienił się natomiast termin wejścia w życie matrycy stawek VAT. Zacznie ona obowiązywać już od lipca. Z kolei wierzyciele szybciej, bo już po 30 dniach, skorzystają z ulgi na złe długi. Będzie więcej możliwości odliczania darowizn i niektórych kar oraz więcej czasu na przekazanie dokumentacji cen transferowych.
Zmiany te wynikają z uchwalonej w piątek tarczy antykryzysowej 4.0. Sejm rozpatrzył aż 126 poprawki Senatu. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Podatek minimalny

Niemal w ostatniej chwili wprowadzono do ustaw o PIT i CIT długo oczekiwane przez przedsiębiorców czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Skorzystają z niego właściciele: galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, magazynów, hoteli i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych.
Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (art. 52pa ustawy o PIT i art. 38ha ustawy o CIT zostaną).
To rozwiązanie zastąpi dotychczasowe, wprowadzone tarczą 1.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) do art. 52p ustawy o PIT i art. 38h CIT. Tymi przepisami przesunięto do 20 lipca termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja br. Odroczenie terminu dotyczyło przedsiębiorców, którzy spełnili określone warunki, np. dotyczące spadku przychodów. Teraz przepisy te zostały uchylone, a przedsiębiorcy w ogóle nie zapłacą podatku minimalnego za 10 miesięcy 2020 r.
Co więcej, nowe rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich podatników tej daniny, bo przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń (warunków).

Nowy JPK

Kolejny raz przesunięty został termin wdrożenia nowego JPK_V7, który scali obecne struktury JPK_VAT i deklaracje VAT. Nowy plik zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców nie od 1 lipca, ale dopiero od 1 października 2020 r.

Ulga na złe długi

Tarcza 4.0 wprowadza też ważną zmianę dla wierzycieli, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii. Będą oni mogli wcześniej skorzystać z ulgi na złe długi w PIT i CIT. Przychód będą mogli pomniejszyć, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia przekroczenia terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Obecnie mogą to robić dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności.

Certyfikat rezydencji

Ułatwienia dotyczą też przedsiębiorców wypłacających za granicę należności opodatkowane u źródła, czyli w Polsce (np. wynagrodzenie za usługi doradcze, odsetki, dywidendy). Zmiany dotyczą certyfikatu rezydencji, dzięki któremu płatnik może zastosować niższą stawkę podatku bądź nawet zwolnienie, jeśli tak przewiduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
W tarczy 4.0 przyjęto, że jeżeli 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w trakcie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Tak samo długo będzie można dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji.
Ponadto fiskus uzna za ważny również ubiegłoroczny certyfikat rezydencji, jeśli polski płatnik będzie dysponował oświadczeniem kontrahenta, że dane są aktualne.

Ceny transferowe

Podmioty powiązane dostały trzy miesiące więcej na wypełnienie swoich obowiązków wobec fiskusa. Tak więc do końca 2020 r., a nie do 30 września br., będzie można złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, po raz pierwszy w tym roku informację o cenach transferowych (TPR) lub tzw. master file (czyli informację składaną przez największych podatników).
Firmy, którym termin na składanie tych dokumentów mija w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., również dostały trzy miesiące więcej.
Niezależnie od tego uchwalono, że obowiązki dokumentacyjne nie będą dotyczyć transakcji realizowanych pomiędzy uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi (nowy art. 11b ust. 3 ustawy o CIT).

Schematy podatkowe

Kolejny raz przesunięto termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie to można zrobić do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19.
Nie zmieniono natomiast odroczonego już raz terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych. Data 30 czerwca 2020 r. jest więc wciąż aktualna (patrz: tekst niżej).

Domy dla matek też skorzystają

Będzie można odliczyć więcej darowizn, bo również:
  • przekazane m.in. na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, domów pomocy społecznej,
  • darowizny laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. m.in. placówkom oświatowym.
Jedna z przyjętych przez posłów poprawek Senatu rozszerza również możliwość odliczeń wprowadzonych tarczą 1.0. Nie tylko będzie można potrącić wartość towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 bezpośrednio podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, ale też gdy uczyniono to za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego.
Od przychodu będzie można też odjąć kary i odszkodowania wypłacane z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Warunkiem będzie tylko, by miały one związek z epidemią lub stanem zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.
Tarcza 4.0 wprowadziła też zmiany dla stosujących kartę podatkową, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na wprowadzone zakazy. Zwolniono ich z obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tej przerwie.
Etap legislacyjny
Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, tzw. tarcza 4.0 – skierowana do podpisu prezydenta