Programista może uwzględnić dla celów ulgi IP Box nie tylko wydatki na sprzęt elektroniczny – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o programistę, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz spółki z o.o. Chciał skorzystać z ulgi Innovation Box (zwanej też ulgą IP Box), czyli z 5-proc. stawki PIT od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (na podstawie art. 30ca ustawy o PIT). Spytał, czy kosztem bezpośrednio związanym z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej mogą by wydatki na: hosting domeny, zakup sprzętu elektronicznego, leasing samochodu, zakup paliwa oraz udział w szkoleniach i konferencjach – w części, w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów ze zbycia oprogramowania.
Tłumaczył, że bez laptopa, monitora, karty sieciowej i routera nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej. To samo z wydatkami na hosting domeny. Są one niezbędne do postawienia strony internetowej służącej do reklamowania swoich usług – argumentował.
Z kolei wydatki na leasing i eksploatację samochodu są związane z dojazdem do siedziby spółki, co ułatwia komunikację z innymi programistami i pozwala na uwzględnienie uwag kontrahentów – wyjaśnił programista. Przekonywał też o potrzebie szkoleń. Udział w szkoleniach i w konferencjach może rozwinąć kompetencje i umiejętności, co jest niezwykle istotne w dynamicznie rozwijającej się branży IT – tłumaczył.
Dyrektor KIS potwierdził, że autorskie prawo do oprogramowania komputerowego lub jego części, wytwarzane samodzielnie przez programistę na terytorium Polski, jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, a tworzenie tego oprogramowania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 ustawy o PIT.
Organ zgodził się też, że wydatki, o których mowa w pytaniu, należy uznać za koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej – w części proporcjonalnie przypisanej do przychodów ze zbycia oprogramowania.
Przypomniał przy tym o wyjątkach wskazanych w art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, czyli odsetkach, opłatach finansowych, kosztach związanych z nieruchomościami – te nie są kosztem bezpośrednio związanym z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.
Organ przypomniał również o obowiązku odpowiedniego ewidencjonowania kosztów. Zgodnie z art. 30cb ust. 1 ustawy o PIT podatnik musi wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4011.55.2020.2.APO