Lada moment wejdą w życie przepisy umożliwiające niektórym przedsiębiorcom używanie kas na telefon lub tablet. Nie oznacza to jednak, że od razu będzie można z nich korzystać. Podobnie jest z e-paragonami.
„Jeśli jesteś podatnikiem i prowadzisz ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, możesz wystawić nabywcy paragon fiskalny w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument nabywcy w sposób z nim uzgodniony” – napisało w sobotę Ministerstwo Finansów w mediach społecznościowych.
Obowiązujące przepisy faktycznie na to pozwalają. Regulacje o e-paragonach zostały wprowadzone do ustawy o VAT tarczą 2.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). W tym celu zostało również dostosowane rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816 ze zm.).
W praktyce jednak nadal nie ma takiej możliwości wystawiania e-paragonów.
Po pierwsze dlatego, że e-paragon to nie skan papierowego dokumentu, przesłany elektronicznie (np. e-mailem), jak sądzą niektórzy podatnicy. Jest to bowiem „utworzony przez kasę zbiór ustrukturyzowanych i uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych”, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.
Po drugie, funkcjonujące na rynku kasy online nie mają na razie odpowiedniego oprogramowania, by można było wystawiać klientom e-paragony. Producenci muszą je dopiero stworzyć, poddać homologacji Głównego Urzędu Miar i zainstalować w kasach.
Kiedy w praktyce będzie to możliwe? Z rozmów z producentami kas wynika, że prace w tym kierunku już się rozpoczęły, ale nie można liczyć na to, że możliwość wysyłania e-paragonów pojawi się już w najbliższych tygodniach.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie DGP, że rozwiązania dotyczące e-paragonów pozostawiło przedsiębiorcom. Będzie ich wspierać, jeżeli okaże się to konieczne.
E-paragony będzie też można wysyłać konsumentom za pomocą kas programowych, czyli urządzeń na tablet, telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne, ale na razie nie są one dostępne w sprzedaży. Nadal nie zostało wydane rozporządzenie techniczne dotyczące kas programowych, choć projekt został już notyfikowany przez Komisję Europejską.
W konsultacjach jest natomiast projekt rozporządzenia wskazującego, którzy podatnicy będą mogli stosować to nowe rozwiązanie (chodzi o firmy z branży transportowej, gastronomicznej i hotelarskiej). Zakłada on, że niektóry z nich będą mogli używać kas programowych już od 1 czerwca br., ale jest mało prawdopodobne, żeby w tym czasie faktycznie znalazły się już one w sprzedaży.
Ministerstwo Finansów przyznaje, że moment pojawienia się ich na rynku będzie zależał od wyników testów. Ponadto, zanim takie oprogramowanie trafi do sprzedaży, będzie musiało zostać poddane certyfikacji Głównego Urzędu Miar.
Zakup takich urządzeń nie będzie objęty ulgą na kasę fiskalną.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – w konsultacjach
Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – notyfikowany przez Komisję Europejską