Hotele i restauracje zainstalują nowe urządzenia dopiero od 1 stycznia 2021 r., natomiast fryzjerzy, prawnicy i lekarze – od 1 lipca 2021 r. Wynika tak z odpowiedzi wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską.
Wystąpili z nią posłowie, wyrażając obawę, że obowiązek wymiany kasy na działającą online byłby teraz, w czasie epidemii i spowolnienia gospodarczego, sporym wydatkiem dla wielu małych firm. Spytali więc, czy rząd przewiduje przedłużenie terminu w tym zakresie.
Wcześniej Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie tylko o tym, że o pół roku zostanie przesunięty termin instalacji kasy online dla stacjonarnych placówek gastronomicznych, hoteli i pensjonatów. Pisaliśmy o tym w artykule „Kasy online dopiero od 2021 r.” (DGP nr 77/2020).
Teraz z odpowiedzi na interpelację wynika, że będzie to dotyczyło również innych przedsiębiorców.
Do 1 stycznia 2020 r., a nie jak pierwotnie planowano do 1 lipca 2020 r., będą musieli zainstalować kasy online sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Natomiast z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. zostanie przesunięty termin dla świadczących usługi:
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze, oraz
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).
Jan Sarnowski poinformował, że minister finansów przesunie te terminy rozporządzeniem.
Na razie resort nie przedstawił w tej sprawie projektu, ale wiceminister zapewnia, że trwają prace nad jego przygotowaniem.
Odpowiedź z 23 kwietnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 3716