Usługa udostępniania światłowodu zagranicznym dostawcom jest opodatkowana w kraju ich siedziby – uznał dyrektor KIS.
Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi przesyłu danych poprzez łącze światłowodowe. Chodzi zarówno o nabywców polskich, jak i zagranicznych, którzy za pośrednictwem światłowodu zapewniają odbiorcom końcowym dostęp do internetu i telewizji. Nie kupują jednak kabla, a tylko usługę przesyłu, za którą płacą miesięczny abonament.
Wątpliwości spółki dotyczyły tego, gdzie w rozumieniu przepisów o VAT będzie miejsce świadczenia usług na rzecz kontrahentów zagranicznych, którzy mają siedzibę poza Polską i nie mają w naszym kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługa telekomunikacyjna

Spółka uważała, że jest to usługa telekomunikacyjna, niezwiązana z nieruchomością (kablem), bo kontrahenci nie dostają infrastruktury do korzystania. Nie można więc uznać usługi za najem, dzierżawę ani inną o podobnym charakterze. Nie dochodzi też do posiadania zależnego (umowa nie opisuje nawet przedmiotowej infrastruktury) ani nie wskazuje szczegółowego przebiegu (lokalizacji).
Uważała więc, że miejscem świadczenia usługi powinien być kraj siedziby kontrahenta. To by oznaczało, że powinna wystawiać fakturę bez podawania stawki i wartości podatku, za to z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Zgodził się ze spółką, że wykonuje ona usługę telekomunikacyjną, do której ma zastosowanie art. 28b ustawy o VAT. Jej istotą jest bowiem udostępnienie łącza światłowodowego. Nie ma przy tym znaczenia, że niezbędne są do tego kable światłowodowe położone w Polsce. Ani one bowiem, ani ich położenie nie mają związku z nieruchomością – stwierdził organ.

Co z serwerami

Podobny problem dotyczy usług kolokacji, czyli udostępnienia miejsca w „serwerowni” wraz z niezbędną do tego infrastrukturą. Jak tłumaczy Bartosz Sankiewicz, doradca podatkowy i partner w kancelarii NGL Legal, tu również nie jest możliwe świadczenie usługi bez odpowiedniej infrastruktury znajdującej się na terytorium Polski.
– Położenie tej infrastruktury powinno jednak być bez znaczenia dla rozliczenia VAT. Dla usługobiorców istotne jest bowiem to, żeby serwer funkcjonował w odpowiedni sposób, a nie jego położenie w danej lokalizacji – mówi ekspert.
Problem polega na tym, że orzecznictwo w sprawie usług kolokacji nie jest jednolite. W starszych wyrokach NSA podkreślał rolę lokalizacji nieruchomości – mówi ekspert, wskazując wyrok NSA z 9 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1656/13).
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 10 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.62.2020.2.MAZ