Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych i informowania o numerze schematu podatkowego mają charakter materialnoprawny. Podatnik ma więc prawo pytać o nie we wniosku o interpretację indywidualną – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która zatrudnia na umowę o pracę księgowego i dyrektora finansowego. Obaj są zaangażowani we wdrożenie schematu podatkowego (MDR). Spółka chciała się upewnić, czy po otrzymaniu numeru schematu podatkowego będzie musiała poinformować o tym pisemnie księgowego i dyrektora.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił odpowiedzi, bo uznał, że przepisy dotyczące schematów podatkowych (rozdział 11a działu III Ordynacji podatkowej) nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Wyjaśnił, że takie interpretacje mogą dotyczyć jedynie materialnego prawa podatkowego, a nie przepisów procesowych, którymi są − jak stwierdził – regulacje o schematach podatkowych. Dodał, że interpretacja dotycząca przepisów procesowych, nawet gdyby została wydana, nie dawałaby podatnikowi ochrony.
Spółka się z tym nie zgadzała, a WSA w Gorzowie Wielkopolskim przyznał jej rację. Wskazał, że regulacje o schematach podatkowych i informowaniu wspomagającego (w tym księgowego, dyrektora finansowego) o numerze schematu podatkowego są zawarte w ordynacji podatkowej, a więc niewątpliwie są przepisami prawa podatkowego. Sąd nie miał też wątpliwości, że mają one charakter materialnoprawny, a nie procesowy. Rozdział pt. „Informacje o schematach podatkowych” został bowiem umieszczony w dziale III ordynacji – „Zobowiązania podatkowe”. Zawiera on więc przepisy materialnoprawne – stwierdził WSA.
Reklama
Wskazał, że przepis, o który spytała spółka (art. 86d par. 1 ordynacji), dotyczy wprost obowiązku nakładanego przez ustawę podatkową, wynika wprost z prawa i nie zależy od żądania organu podatkowego. − Czynności narzucane podmiotom na podstawie tego przepisu nie są czynnościami podejmowanymi w ramach postępowania podatkowego. Ich stosowanie nie dotyczy bowiem żadnego konkretnego postępowania podatkowego, praw i obowiązków strony w toku tego postępowania – uzasadnił sąd.
Podzielił pogląd spółki, że wydana na jej rzecz interpretacja pełniłaby funkcję ochronną. – Niedopełnienie wymogów związanych z raportowaniem schematów podatkowych zagrożone jest sankcjami karnymi i może być uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Z art. 14k par. 3 ordynacji podatkowej nie wynika, by funkcja gwarancyjna interpretacji ograniczona była jedynie do postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności Skarbu Państwa – stwierdził WSA.
Przypomniał, że podatnik, który nie wywiąże się z obowiązku raportowania MDR, ryzykuje karą na podstawie art. 80f par. 3 kodeksu karnego skarbowego, a nie karą porządkową jak za naruszenie obowiązków procesowych.
Podobnie orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 11 marca 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2423/19).
Oba orzeczenia są nieprawomocne.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Go 61/20.