Zawieszone jest zgłaszanie krajowych schematów podatkowych – do czasu zakończenia epidemii, nie później niż do 30 czerwca. Trzeba natomiast nadal informować szefa KAS o schematach transgranicznych.
Uchwalona przez Sejm specustawa związana z COVID-19 zawiesza raportowania krajowych schematów podatkowych maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie zakłada, że skuteczne będą czynności szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów (np. doradców, adwokatów, radców prawnych), wspomagających (np. księgowych) i korzystających (podatników, płatników). W praktyce więc od podatników, promotorów i wspomagających zależy, czy w czasie pandemii koronawirusa będą raportować fiskusowi schematy. Taką możliwość wyboru będą mieli nie dłużej niż do 30 czerwca br.
Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy i partner w BTTP, zwraca uwagę, że specustawa odsuwa w czasie również złożenie informacji MDR-3 dla krajowych schematów podatkowych, które miały miejsce w 2019 r. Termin ten zasadniczo przypada na 31 marca 2020 r. w zakresie schematów dotyczących CIT.
– Ustawodawca wprost jednak wskazuje, że w tej części ustawa wchodzi w życie już 31 marca br., a nie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zawieszenie powinno więc obowiązywać już od 31 marca – zwraca uwagę ekspert.

Zagraniczne trzeba…

Nie został zawieszony obowiązek raportowania schematów transgranicznych. Zdaniem Krzysztofa Burzyńskiego ustawodawca nie zawiesił raportowania schematów transgranicznych, ponieważ nie mógł tego zrobić. Wymagałoby to uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

…ale nie powtórnie

Na razie nie trzeba będzie po raz drugi zgłaszać schematów transgranicznych złożonych w 2019 r. i 2020 r. Chodzi o schematy dotyczące czynności (np. optymalizacji) po 26 czerwca 2018 r.
Ich powtórne raportowanie przewiduje projekt nowelizacji m.in. ordynacji podatkowej, który jest obecnie po I czytaniu w Sejmie (druk sejmowy nr 208). Sejmowa podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego zaproponowała przesunięcie terminu powtórnego raportowania tych schematów przez promotorów z 31 marca na 31 lipca br., a przez korzystających – z 30 lipca na 16 sierpnia. Termin dla wspomagających pozostał bez zmian.
To oznaczałoby, że zagraniczne schematy musieliby złożyć:
  • promotorzy – do 31 lipca br.,
  • korzystający – do 16 sierpnia br.,
  • wspomagający – do 31 sier pnia br.
Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że powtórne raportowanie będzie konieczne, bo wcześniejsze schematy zostały zgłoszone na krajowym wzorze (tzw. schemie), a nie unijnym. W praktyce jeden i drugi się różnią, a UE wymaga, aby szef KAS przekazywał informacje o schematach transgranicznych do innych państw UE według jednolitego wzoru dla całej UE.