Czym się różni remont od rekonstrukcji, a adaptacja od modernizacji? Wyjaśnił to dyrektor KIS.
O interpretację zwrócił się podatnik, który odświeżył elewacje budynków używanych w działalności gospodarczej, a także wymienił zniszczoną kostkę brukową na parkingu, wjeździe i chodnikach. Spytał, czy wydatki te może zaliczyć od razu do kosztów uzyskania przychodu.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wskazał zarazem na różnice między remontem a ulepszeniem. To ostatnie prowadzi do podniesienia wartości użytkowej składnika majątku, więc zaliczenie do kosztów odbywa się przez odpisy amortyzacyjne. Wyjątek dotyczy wydatków nieprzekraczających 10 tys. zł; te mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów jednorazowo w dacie poniesienia.