Kto podaruje produkty medyczne niezbędne do walki z epidemią koronawirusa na rzecz domów pomocy społecznej, hospicjów bądź noclegowni dla bezdomnych, rozliczy podatek według stawki 0 proc.
Daniny unikną również te podmioty, które za pieniądze z publicznych zbiórek kupiły i importowały z zagranicy leki niezbędne do przeprowadzenia w Polsce specjalistycznej terapii.
Dostawy (w tym także darowizny) odkażających produktów biobójczych zostały objęte stawką 8 proc. VAT.
Tak wynika z rozporządzenia ministra finansów nowelizującego rozporządzenie z 25 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 527), z którego wynika, że przedsiębiorcy mogą z mocą wsteczną (od 1 lutego 2020 r.) stosować stawkę 0 proc. przy przekazywaniu produktów medycznych niezbędnych do walki z epidemią na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciw epidemicznych i wpisanych do specjalnego rejestru jednoimiennych szpitali zakaźnych.
Wielu ekspertów domagało się poszerzenia zakresu tej preferencji i MF się na to zdecydowało.
Nowelizacja weszła w życie w sobotę, dzień po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw (poz. 736) i od tego dnia (a więc bez mocy wstecznej) można uniknąć VAT również przy darowiźnie produktów medycznych (np. maseczek, okularów ochronnych, testów i respiratorów) na rzecz: domów pomocy społecznej, domów opieki dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków wsparcia, noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz rodzinnych domów pomocy.
Warunkiem zerowej stawki VAT jest posiadanie potwierdzenia darowizny, z którego będzie wynikać, że przekazane produkty przysłużą się walce z epidemią koronawirusa.

Leki z zagranicy

Kolejna zmiana ma związek z zamknięciem granic Polski z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Skutkiem tego wiele osób, dla których zbierano środki na kosztowne terapie zagraniczne, nie może ich tam odbyć.
Jedynym wyjściem okazało się sprowadzenie niezbędnych leków do Polski i podanie ich w krajowych placówkach opieki medycznej.
W tym przypadku warunkiem stosowania stawki 0 proc. jest posiadanie:
  • potwierdzenia od nabywcy, że towar będzie wykorzystany do krajowej terapii (np. oświadczenie pacjenta o tym, że to on jest nabywcą leku),
  • potwierdzenia od organizacji pożytku publicznego, która organizowała zbiórkę, że przeprowadzono ją zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 756 ze zm.).
Preferencja ma obowiązywać do zakończenia stanu epidemicznego w Polsce.

8 proc. VAT

Ostatnia nowość dotyczy dostaw odkażających produktów biobójczych wpisanych do odpowiedniego rejestru. Zostały one objęte stawką 8 proc. VAT.
Ten przepis wszedł w życie z mocą wsteczną od 1 marca br. i będzie obowiązywał do końca czerwca. Potem ma wejść w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca nową matrycę stawek. Ona również przewiduje 8-proc. daninę dla dostaw produktów biobójczych.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – weszło w życie 25 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 736)