Dla celów opodatkowania parkingu daniną od przychodów z budynków liczą się opłaty od wszystkich kierowców korzystających z miejsca parkingowego w centrum handlowym – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodzi o podatek, który płacą podmioty zarabiające na wynajmie, dzierżawie lub leasingu budynków komercyjnych. Jest on należny, gdy wartość początkowa budynków posiadanych przez podatnika przekroczy 10 mln zł, a stawka podatku wynosi 0,035 proc.
Obecnie termin zapłaty tej daniny za miesiące od marca do maja br. jest przedłużony do 20 lipca br. Wynika to ze specustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568), zwanej tarczą antykryzysową.
Reklama
Pytanie do dyrektora KIS było skierowane jeszcze przed pandemią. Zadała je spółka będąca właścicielem centrum handlowo-usługowego, na które składają się główny budynek oraz wielopoziomowy parking. Oba zostały wprowadzone przez spółkę do ewidencji środków trwałych i oba są amortyzowane. Ich wartość początkowa przekroczyła 10 mln zł.

Reklama
Spółka nabrała wątpliwości co do sposobu rozliczania przychodów z parkingu. Zgodnie z regulaminem każdy wjazd kierowcy oznacza zawarcie umowy krótkoterminowego najmu miejsca parkingowego. Od poniedziałku do piątku kierowcy musieli płacić za korzystanie z parkingu.
Spółka uważała, że za każdym razem jest to równoznaczne z oddaniem powierzchni użytkowej parkingu w najem, co dla niej samej wiąże się z obowiązkiem zapłaty daniny od przychodu. Słowem, gdy korzystanie z parkingu jest odpłatne, spełniona jest przesłanka „oddania do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub podobnej”, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt ustawy o CIT.
Potwierdził to także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że w świetle art. 24b opodatkowane powinno być nawet oddanie części budynku do używania na bardzo krótki czas, np. na godzinę. Przy ustalaniu przychodu z parkingu spółka musi więc wziąć pod uwagę proporcję całej powierzchni oddanej do używania (także na krótko) w proporcji całkowitej budynku, ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca – podsumował.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 8 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.8.2020.1.SG