Można zebrać całkiem pokaźną sumę pieniędzy i nie zapłacić od niej podatku od darowizny. Warunkiem jest, aby wpłaty otrzymane od jednej osoby na przestrzeni pięciu lat nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania – wyjaśnił dyrektor KIS.
W ostatnich latach zbiórki przestały być domeną instytucji dobroczynnych, stały się powszechnym sposobem pozyskiwania środków. Szczególnie często można się z nimi zetknąć na portalach społecznościowych. W ten sposób pozyskuje się fundusze również m.in. na produkcję gier i filmów. Do tego właśnie przykładu odniósł się dyrektor KIS w najnowszej interpretacji.
Chodziło o zbiórkę na przygotowanie filmu dokumentalnego o podróżach auto stopem. Podatnik spytał, czy ma zapłacić podatek od spadków i darowizn i złożyć zeznanie SD-3, jeśli dzięki internetowej zbiórce zbierze 50 tys. zł, lecz wartość darowizny od żadnego z darczyńców nie przekroczy w ciągu pięciu lat 4902 zł.
Reklama
Jest to próg wyłączający z opodatkowania darowizny otrzymane od osób zaliczanych do tzw. trzeciej grupy podatkowej (niespokrewnionych).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeśli warunek ten zostanie spełniony, to nie ma podatku ani nie trzeba składać żadnej deklaracji. Przypomniał, że limit 4902 zł nie jest osobny dla każdej ze zbiórek, a dotyczy wszystkich wpłat od konkretnego darczyńcy na przestrzeni pięciu lat na rzecz tego samego obdarowanego. Obdarowani mają obowiązek wymienić w zeznaniu SD-3 rzeczy i prawa majątkowe otrzymane w tym pięcioletnim okresie, z tym że zeznanie to trzeba złożyć, gdy powstał obowiązek podatkowy. W tym wypadku należałoby je złożyć tylko, gdyby wartość wpłaty od darczyńcy przekroczyła kwotę wolną od podatku – wyjaśnił dyrektor KIS.
Podkreślił, że aby móc udowodnić kwoty otrzymanych darowizn, obdarowany powinien mieć imienną listę darczyńców i wpłaconych przez nich kwot. Innych obowiązków wynikających z otrzymania pieniędzy ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje – dodał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.1.2020.2.PB